Andra produkter

Prestandaövervakning

I Prestandaövervakning kan du noggrannt övervaka datorns prestanda. När Prestandaövervakning är aktiverad övervakar Norton 360 Online processoranvändningen och minnesanvändningen på datorn. Du kan även se de viktigaste systemaktiviteterna som du har utfört under de senaste tre månaderna. Bland systemaktiviteterna kan nämnas: programinstallationer, programnedladdningar, diskoptimeringar, identifiering av hot, snabbsökningar och prestandavarningar.

När du inaktiverar Prestandaövervakning sker ingen övervakning i Norton 360 Online och du får ingen information om resursanvändning. När du klickar på alternativet Prestanda i huvudfönstret visas ingen information om processoranvändning eller minnesanvändning i fönstret Prestanda som öppnas. Ingen information visas heller om viktiga systemaktiviteter. Du kan dock aktivera det här alternativet från fönstret som visas ovanpå Prestanda.

När alternativet Prestandaövervakning är aktiverat kan du ställa in följande alternativ:

Prestandavarningar

Anger om du vill ha ett meddelande när användningen av systemresurser ökar för något program eller någon process

Du får en prestandavarning med uppgifter om vilket program det gäller och vilka resurser som används väldigt mycket i programmet. Om du klickar på Information och inställningar i varningsmeddelandet kan du se mer information om de resurser programmet använder. Fönstret File Insight visar information om filen, filens ursprung och en fullständig lista över programmets resursanvändning. Du kan välja att undanta programmet från övervakning i fönstret File Insight. Du kan använda alternativet Inställningar i fönstret File Insight för att inaktivera Prestandavarningar.

Följande alternativ finns:

 • Aktiverar prestandavarningar.

  Markera det här alternativet om du vill att Norton 360 Online ska skicka prestandavarningar till dig. Dessutom registrerar Norton 360 Online alla relaterade prestandavarningsaktiviteter i fönstret Säkerhetshistorik. Alternativet är markerat som standard.

 • Endast logg : Övervakar användningen av systemresurser och registrerar information om prestandavarningar.

  När ett program eller en process överskrider tröskelvärdet för användning av systemresurser får du ingen prestandavarning från Norton 360 Online. Däremot registreras alla relaterade prestandavarningsaktiviteter i fönstret Säkerhetshistorik. Du kan visa information som gäller prestandavarningar under kategorin Prestandavarning i fönstret Säkerhetshistorik.

 • Av Inaktiverar prestandavarningar.

  Markera det här alternativet om du inte vill att Norton 360 Online ska skicka prestandavarningar till dig.

Resursanvändningsgräns för meddelande

Här kan du ställa in vilken resursanvändningsnivå som ska uppnås för att en varning ska visas

När ett program överskrider den angivna gränsen för systemresursanvändning får du en prestandavarning. Du kan konfigurera följande inställningar för resursanvändningsnivåer:

 • Låg

 • Medel

 • Hög

Inställningen är som standard angiven till Medel.

Använd låggränsinställning vid batteridrift

Här ställer du in om gränsvärdet ska ändras till Låg när datorn går på batteri.

När gränsvärdet är lågt minskar resursanvändningen i alla program. När gränsvärdet är lågt minskar resursanvändningen för alla program. När ett program eller en process överskrider gränsen för resursanvändning får du en prestandavarning.

Varning vid hög användning för

Visar de kategorier av systemresurser som påverkar din dators prestanda.

Du kan välja vilka systemresurser som ska övervakas och generera prestandavarningar.

Du kan konfigurera följande systemresurser:

 • Processoranvändning

 • Minnesanvändning

 • Hårddiskanvändning

 • Referens

Programundantag

Här kan du ange vilka program som inte ska tas med i prestandavarningar.

Om du kör ett viktigt program som förbrukar mycket processorkraft, minneskapacitet eller hårddiskutrymme så kan du lägga till det i listan Programundantag. När du lägger till ett program i listan Programundantag så får du ingen varning när programmet överskrider gränsen för resursanvändning.

Undanta program från prestandavarningar

Om System Insight

Om övervakningar av systemaktiviteter

Om prestandavarningar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v25421380_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/08/2011