Andra produkter

Genomsökning av utvalda enheter, mappar eller filer

Ibland kanske du vill söka igenom en viss fil eller vissa flyttbara enheter, enheter på datorn, mappar eller filer i datorn. Om du arbetar på en flyttbar lagringsenhet och misstänker att du har ett virus kan du välja att söka igenom just den enheten. Om du får en komprimerad fil i ett e-postmeddelande och misstänker att den innehåller ett virus, kan du välja att söka igenom just det objektet.

Så här söker du igenom enskilda objekt

 1. Klicka på Datorsäkerhet i huvudfönstret i Norton 360 Online och sedan på Kör sökningar.

 2. Klicka på Anpassad sökning under Datorsökning i fönstret Sökningar.

 3. Klicka på .

 4. Gör något av följande i fönstret Sökningar :

  • Om du vill söka igenom vissa enheter klickar du på Kör bredvid Genomsökning av enhet, markerar de enheter du vill ha genomsökta och klickar på Genomsök.

  • Om du vill söka igenom vissa mappar klickar du på Kör bredvid Genomsökning av mapp, markerar de mappar du vill ha genomsökta och klickar på Genomsök.

  • Om du vill söka igenom vissa filer klickar du på Kör bredvid Genomsökning av fil, markerar de filer du vill ha genomsökta och klickar på Lägg till.

   Du kan också trycka på Ctrl och markera flera filer som ska genomsökas.

   Du kan stoppa en sökning på följande sätt:

   Paus

   Stoppar en anpassad sökning tillfälligt.

   Klicka på Fortsätt för att fortsätta sökningen.

   Stoppa

   Avslutar sökningen.

   Bekräfta genom att klicka på Ja.

 5. Gör något av följande i fönstret Resultatsammanfattning :

  • Om inga åtgärder behöver vidtas klickar du på Slutför.

  • Om några objekt behöver åtgärdas kan du få en överblick över dem i fönstret Upptäckta hot.

Om fönstret Resultatsammanfattning

Om fönstret Upptäckta hot

Om Datorsökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v2526250_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 23/08/2011