Andra produkter

Granska meddelanden från Auto-Protect

Auto-Protect söker igenom en fil efter virus, maskar och trojaner varje gång du utför en åtgärd med den, t.ex. när du öppnar, flyttar eller kopierar den.

Det söker också efter spion- och reklamprogram och andra säkerhetsrisker.

Om Auto-Protect upptäcker en misstänkt aktivitet, loggas ett meddelande i Säkerhetshistorik om att en risk upptäcktes och åtgärdades.

Om Auto-Protect upptäcker ett eller flera virus, repareras det eller tas bort och du får ett meddelande. Du får information om vilken fil som reparerades eller togs bort, och vilket virus eller vilken trojan eller mask som smittade filen. Ingen annan åtgärd krävs.

Att läsa Auto-Protect-underrättelser

 1. Klicka på Uppgifter i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Kontrollera säkerhetshistorik under Allmänna uppgifter i fönstret Uppgifter.

 3. Välj för vilken kategori du vill granska Auto-Protect-meddelanden i listrutan Visa.

  Du har följande alternativ:

  Senaste historik

  Se Auto-Protect-meddelanden som du har fått under de senaste sju dagarna.

  Fullständig historik

  Se alla Auto-Protect-meddelanden som du har fått.

  Åtgärdade säkerhetsrisker

  Granska alla åtgärdade säkerhetshot.

  Kategorin Åtgärdade säkerhetsrisker inkluderar smittade filer som Norton 360 Online reparerar, tar bort eller sätter i karantän.

  Ej åtgärdade säkerhetsrisker

  Granska listan över ej åtgärdade säkerhetsrisker.

  Kategorin Ej åtgärdade säkerhetsrisker inkluderar de smittade filer som Norton 360 Online inte har kunnat åtgärda. Till den här kategorin räknas huvudsakligen risker på låg nivå som kräver att du svarar med en lämplig åtgärd.

 4. Klicka på Alternativ i den högra panelen.

  För vissa objekt står det Återställ och alternativ istället.

  Om en eller flera säkerhetsrisker, t.ex. spionprogram, hittas så kan du vidta åtgärder mot dessa objekt.

 5. Välj lämplig åtgärd för risken i fönstret Upptäckta hot.

  Här är några av de alternativ som visas i fönstret Upptäckta hot :

  Återställ och undanta den här filen

  Returnerar det valda objekt som har satts i karantän till dess ursprungliga plats, och undantar objektet från kommande sökningar.

  Det här alternativet är tillgängligt för de identifierade virushoten liksom för hoten som inte är virus.

  Undanta det här programmet

  Säkerhetsrisken undantas vid framtida sökningar.

  Säkerhetsrisken läggs till i listan över undantag.

  Åtgärda manuellt (rekommenderas)

  Åtgärda risken med ett manuellt korrigeringsverktyg.

  Om du avvärjer ett hot manuellt måste du ta bort hotinformationen från fönstret Säkerhetshistorik.

  Ta bort den här filen (kan orsaka att webbläsaren stängs) (rekommenderas)

  Säkerhetsrisken tas bort från datorn och filen sätts i karantän.

  Alternativet är endast tillgängligt för säkerhetsrisker som bör uppmärksammas.

  Ta bort den här filen (kan orsaka att webbläsaren stängs)

  Tar bort den valda säkerhetsrisken från datorn och sätter den i karantän.

  Alternativet är endast tillgängligt för säkerhetsrisker som bör uppmärksammas (för manuell borttagning).

  Alternativet är även tillgängligt för säkerhetsrisker som du sätter i karantän.

  Ta bort från historik

  Tar bort den valda säkerhetsrisken från Säkerhetshistorik.

  Hjälp (rekommenderas)

  Du kommer till webbplatsen Symantec Security Response.

  Alternativet är endast tillgängligt för säkerhetsrisker som bör uppmärksammas (för manuell borttagning). På webbplatsen Symantec Security Response finns instruktioner om hur du tar bort filer manuellt samt ytterligare information om risken.

  Skicka till Symantec

  Skickar säkerhetsrisken till Symantec.

  I en del fall är det inte säkert att Norton 360 Online identifierar ett objekt som ett säkerhetshot, men du kanske ändå misstänker att objektet är smittat. I sådana fall kan du använda det här alternativet för att skicka objektet till Symantec för ytterligare analys.

Visa objekt i Säkerhetshistorik

Om att upptäcka virus, spionprogram och andra risker

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v2524428_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 18/10/2011