Andra produkter

Om åtgärder när Norton 360 Online inte kan reparera en fil

En av de vanligaste orsakerna till att en smittad fil inte går att reparera automatiskt eller ta bort i Norton 360 Online är att du inte har de senaste definitionsuppdateringarna. Kör LiveUpdate och sök sedan igen.

Om det inte fungerar bör du läsa informationen på fliken Säkerhetshistorik - Detaljerad information för att identifiera de filtyper som inte kan repareras. Vidta någon av följande åtgärder beroende på filtyp:

Smittade filer

Här visas filtypen för den upptäckta risken. Informationen kan därefter ligga till grund för ditt beslut om åtgärd.

Du kan t.ex. visa smittade filer med följande filnamnstillägg (vilken fil som helst kan vara smittad):

  • exe-fil

  • doc-fil

  • dot-fil

  • xls-fil

Hårddiskens huvudstartblock, startblock eller systemfiler (t ex IO.SYS och MSDOS.SYS) samt startblock och systemfiler för disketter.

Ersätt med hjälp av systemskivorna för ditt operativsystem.

Information om LiveUpdate

Om program- och definitionsuppdateringar

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v2520506_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 06/11/2011