Andra produkter

Säkerhetsvarning

Om Automatisk programkontroll är inaktiverad eller Avancerad händelseövervakning är aktiverad får du ett varningsmeddelande från Norton 360 Online när säkerhetsrisker upptäcks. Du kan tillåta eller blockera säkerhetsrisken. Norton 360 Online anger det bästa alternativet för hantering av en säkerhetsrisk som rekommenderat.

Följande alternativ visas i listrutan Vad vill du göra :

Tillåt alltid

Tillåt alltid alla anslutningsförsök från programmet.

Om du väljer det här alternativet skapar Norton 360 Online en programregel som alltid tillåter åtkomstförsök från det här programmet.

Blockera den här instansen

Blockerar alla åtkomstförsök från det här programmet tills du stänger programmet.

Norton 360 Online skapar dock ingen brandväggsregel för detta program.

Avsluta

Avsluta den här instansen av programmet.

Det här alternativet är endast tillgängligt för skadliga program som infogar kod i adressutrymmet i ett pålitligt program och blir en del av det.

Om brandväggsregler

Om Programregler

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v24974451_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 13/02/2011