Andra produkter

Norton Online Family

Norton Online Family är ett program för föräldrakontroll som ger dig ett smidigt sätt att kontrollera att barnen surfar säkert på nätet. Med Norton Online Family kan du hålla ett vakande öga över varje barns Internetaktiviteter från vilken Internetansluten dator som helst. Du måste installera Norton Safety Minder på varje dator som barnen använder. När Norton Safety Minder har installerats på datorn som ditt barn använder, hanterar och övervakar Norton Online Family barnets Internetaktiviteter. Norton Online Family tillämpar standardregler utifrån barnets ålder. Du kan även anpassa reglerna så att ditt barn får en säker Internetupplevelse.

Med Norton Online Family kan du styra barnets användning av datorn. Med Norton Online Family får du en bättre insikt i barnens surfvanor så att du kan skydda och vägleda dem.

Du kan styra barnens Internetaktiviteter på följande sätt när du använder Norton Online Family:

  • Du kan övervaka och hantera de webbplatser som barnet har besökt.

  • Du kan bestämma hur länge och vid vilka tidpunkter barnen får använda datorn.

  • Du kan hålla uppsikt över när barnet använder sociala nätverk på webben.

  • Du kan hålla uppsikt över när barnet chattar via snabbmeddelanden.

  • Du kan bestämma vad barnet får söka efter på webben och se vad det har sökt efter.

  • Du kan definiera regler för barnet utifrån dess ålder och mognad.

När du har installerat och konfigurerat Norton Safety Minder kan du logga in på Norton Online Family från den nedre delen av huvudfönstret i Norton 360 Online. Här kan du också se varningar och aktivitetsinformation.

Det här alternativet finns inte i alla versioner av Norton 360 Online.

Här kan du få hjälp med att konfigurera Norton Online Family:

https://onlinefamily.norton.com/familysafety/help/what-you-should-know.jsp

Om huvudfönstret i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v24930341_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/09/2011