Andra produkter

File Insight

I fönstret File Insight visas detaljerad information om säkerhetsriskerna. I fönstret File Insight visas detaljerad information om säkerhetsriskerna. Här kan du även få information om säkerhetsrisken och vilken påverkan den kan ha på systemet.

Följande flikar finns i det vänstra fältet i fönstret File Insight :

Information

Här visas bland annat Community-användning och riskens inverkan.

Du ser bland annat när filen skapades. Du kan se om filen är ett autostartobjekt och datumet när filen senast användes.

Du kan även titta på Community-användningen av filen för att bedöma hur pålitlig den är. Symantec använder en stringent statistisk metod för att utvärdera om en fil är pålitlig och om den har klassificerats som Bra.

Du kan också visa vilken inverkan filen har på datorn.

Ursprung

Källinformation om filen.

Information om filens härkomst finns tillgänglig om du har laddat ned eller skapat filen efter installationen av Norton 360 Online. Du kan avgöra filens säkerhetsnivå. Du kan också visa överordnade filer på sex nivåer för en fil.

Om filen har laddats ned kan du se den webbadress som filen laddades ner från. Länken Mer information tar dig till sidan Norton Safe Web. Här visas säkerhetsnivån för den webbplats som filen laddades ned från.

Om det inte finns någon information om var filen kommer från så inaktiveras fliken Ursprung.

Aktivitet

Här visas information om åtgärder som filen utförde på datorn. Välj ett alternativ i listrutan Visa för att visa information om åtgärderna. I filåtgärder visas sökvägen till de smittade filerna på datorn. Registeråtgärder innehåller registerposter för den smittade filen.

Klicka på Zooma om du vill se ett prestandadiagram. Prestandadiagrammet visar hur processen påverkar datorns totala processoranvändning. Om prestandadiagrammet inte är tillgängligt så inaktiveras Zooma -länken i Norton 360 Online.

Utifrån säkerhetsriskernas nivå visas något av följande alternativ i fönstret File Insight :

Sök efter filen

Du kan hämta filen från platsen där du sparade den på datorn

Mer information

Härifrån kan du öppna onlinesjälvstudierna.

Alternativet visas längst ned i fönstret.

Alternativ

Öppnar fönstret Upptäckta hot som innehåller de åtgärder du kan vidta mot säkerhetsrisken.

Via ikonen intill Hitta denna fil kan du kopiera data från File Insight till Urklipp. När du har kopierat innehållet till Urklipp, kan du öppna dokumentet, klistra in informationen och spara dokumentet.

Om fönstret File Insight

Om fönstret Upptäckta hot

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v24809110_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 26/04/2011