Andra produkter

Karta över nätverkssäkerhet - pålitlighetskontroll

Alla enheter som du har lagt till manuellt i kartan över nätverkssäkerhet visas i listan Pålitlighetskontroll. Du kan övervaka enheterna som du lade till manuellt i nätverket med Karta över nätverkssäkerhet - pålitlighetskontroll.

Det går inte att ändra detaljerna för nätverket för pålitlighetskontroll.

Följande ingår i Karta över nätverkssäkerhet - pålitlighetskontroll:

Nätverkskarta

Här visas en lista över de enheter som du har lagt till manuellt i nätverket

På nätverkskartan visas den tillagda enheten med en ikon och med dess namn och pålitlighetsnivå. Bläddra med pilknapparna för att se alla enheter som du manuellt lade till på listan i nätverket.

Område med enhetsdetaljer

Här visas information om var och en av enheterna som finns med på nätverkskartan

Bland annat visas enhetens namn, kategori, pålitlighetsnivå och IP-adress. Du kan ändra enhetens namn i området med enhetsdetaljer. Du kan visa och ändra pålitlighetsnivån för en enhet.

Standardpålitlighetsnivån för enheterna som du lagt till i kartan över nätverkssäkerhet är skyddad. Om du litar på en enhet som inte är ansluten till ditt nätverk, kan du utsätta datorn för en potentiell säkerhetsrisk.

Område med nätverksdetaljer

Härifrån kan du lägga till eller ta bort enheter som du har lagt till manuellt

Du kan använda följande alternativ i Karta över nätverkssäkerhet - pålitlighetskontroll:

Uppdatera

Informationen om Karta över nätverkssäkerhet - pålitlighetskontroll uppdateras och de senaste konfigurationsändringarna visas

Plustecken ( + )

Används för att lägga till en enhet manuellt i nätverket för pålitlighetskontroll.

Minustecken ( - )

Används för att ta bort en enhet från nätverket för pålitlighetskontroll.

Redigera

Via länken Redigera bredvid Enhetsnamn kan du redigera namnet på enheten.

Via länken Redigera bredvid Pålitlighetsnivå kan du redigera pålitlighetsnivån för enheten.

Om kartan över nätverkssäkerhet

Ändra pålitlighetsnivån för nätverket och enheterna

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v24808142_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 10/02/2011