Andra produkter

File Insight

I fönstret File Insight visas information om filen du laddade ned. Informationen omfattar bland annat allmänna uppgifter, ursprung, resursanvändning och de åtgärder som filen har utfört på datorn.

Följande flikar finns i det vänstra fältet i fönstret File Insight :

Information

Här visas sådan information som pålitlighetbedömning, filens communityanvändning, när filen lanserades och hur stabil filen är.

Stabilitetsbedömningen för filen varierar beroende på vilket operativsystem du har.

Du kan se information om hur lång tid filen har funnits på datorn och vilket datum den senast användes. Du kan också avgöra om en fil är en startfil.

Symantec analyserar bland annat filens digitala signatur och dess hash-värde för att fastställa pålitlighetsnivån. Symantec tilldelar de pålitliga filerna statusen Norton Trusted. Med alternativet Kontrollera pålitlighet nu kan du ta reda på hur pålitlig en fil är. Du kan även ge en fil en pålitlighetsnivå manuellt. Exempel: Filen betraktas som okänd eller opålitlig, men du vet med dig att filen tillhör ett välkänt program. I det här fallet kan du manuellt ange att du litar på filen via alternativet Pålitlig nu.

Du kan även titta på Community-användningen av filen för att bedöma hur pålitlig den är. Symantec använder en stringent statistisk metod för att utvärdera om en fil är pålitlig och om den har klassificerats som bra.

Ursprung

Källinformation om filen.

Du kan komma till sidan Norton Safe Web via länken Mer information som finns under Ursprung. Här visas säkerhetsnivån för den webbplats som filen laddades ned från. Du kan också visa adressen till den webbplats som filen laddades ned från.

Aktivitet

Innehåller information om en fils misstänkta beteende.

Alternativet Filåtgärder i listrutan Visa är tillgängligt för filerna som inte är säkra. Filåtgärder visar sökvägen till den smittade filen och vilken åtgärd som Norton 360 Online utförde på filen.

Fönstret File Insight innehåller följande alternativ:

Hitta

Du kan hämta filen från platsen där du sparade den på datorn.

Mer information

Härifrån kan du öppna onlinesjälvstudierna.

Alternativet visas längst ned i fönstret.

Kopiera till Urklipp

Uppgifterna i fönstret File Insight kopieras till Urklipp.

När du har kopierat uppgifterna till Urklipp kan du öppna ett dokument, klistra in uppgifterna och spara dokumentet.

Om Download Insight

Avaktivera och aktivera Download Intelligence

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v24777461_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/04/2011