Andra produkter

File Insight

I fönstret File Insight visas information om alla intressanta filer som finns i datorn. Logiskt ordnad information om filen visas. Informationen omfattar bland annat allmänna uppgifter, ursprung, resursanvändning och de åtgärder som filen har utfört på datorn.

I fönstret File Insight får du mer information om objekt i säkerhetshistoriken. Informationen i fönstret File Insight är uppdelad i olika flikar. Markera en flik i det vänstra fältet så får du se mer information i det högra fältet.

Följande flikar finns i det vänstra fältet i fönstret File Insight :

Information

Här visas sådan information som pålitlighetsnivå, communityanvändning, under vilken tidsperiod filen lanserades och hur stabil filen är.

Stabilitetsbedömningen för filen varierar beroende på vilket operativsystem du har.

Med hjälp av informationen om Community-användning kan du avgöra hur pålitlig filen är. Risknivån ger dig information om vilka risker som är förknippade med filen.

Du kan också visa vilken inverkan filen har på datorn.

Du kan se sådan information som signatur, version och datum när filen skapades. Du kan också se om det är en autostartfil och vilket datum filen senast användes.

Ursprung

Källinformation om filen.

Du kan endast få information om filens ursprung om du har laddat ned den eller skapat den efter att du installerade Norton 360 Online. Visa den webbadress som filen laddades ner från (i förekommande fall). Det går att visa sex överordnade nivåer för en fil. Du kan även bedöma säkerhetsnivån för filen.

Om det inte finns någon information om var filen kommer från så inaktiveras fliken Ursprung.

Aktivitet

Här visas information om misstänkta åtgärder som filen har utfört på datorn.

Välj ett alternativ i listrutan Visa i fönstret File Insight för att visa information om filen. Där visas bland annat var filen finns och vilka åtgärder den har utfört. I filåtgärder visas sökvägen till de smittade filerna på datorn. Registeråtgärder innehåller registerposter för den smittade filen.

Utifrån säkerhetsriskens allvarsgrad och risktypen kan Norton 360 Online visa följande alternativ i File Insight -fönstret:

Kopiera till Urklipp

Uppgifterna i fönstret File Insight kopieras till Urklipp.

När du har kopierat innehållet till Urklipp kan du öppna ett dokument, klistra in informationen och spara dokumentet.

Mer information

Härifrån kan du öppna onlinesjälvstudierna.

Alternativet visas längst ned i fönstret.

Alternativ

Öppnar fönstret Upptäckta hot som innehåller de åtgärder du kan vidta för säkerhetsrisken som satts i karantän.

Om fönstret File Insight

Om Säkerhetshistorik

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v24777330_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 29/09/2011