Andra produkter

Upptäckta hot

Fönstret Upptäckta hot innehåller olika åtgärder som du kan utföra för säkerhetsrisker som är satta i karantän.

I detta fönster visas allmän information om risker i karantän: Du ser hur datorn kan påverkas och vilken åtgärd som rekommenderas. Här visas även information om resurs- och Community-användning samt vilken säkerhetsnivå risken har. Med resursanvändning avses i vilken utsträckning datorns prestanda påverkas av risken. Informationen om Community-användning ger dig en fingervisning om hur pass legitim filen är. Du kan dessutom se webbadressen till källan som säkerhetsrisken laddades ned från. Utgå gärna från informationen i det här fönstret när du beslutar dig för hur risken ska behandlas.

I fönstret Upptäckt hot kan du välja vilka åtgärder som ska vidtas mot säkerhetsrisken i karantän. Vilka alternativ som visas i fönstret varierar beroende på risknivå och typ av risk. Du kan välja vilket alternativ som är det bästa för att åtgärda risken.

Här är några av alternativen som visas i fönstret:

Ta bort den här filen

Säkerhetsrisken tas bort från datorn och filen sätts i karantän.

Återställning

Återställer det valda objektet från karantänen till ursprungsplatsen.

Det här alternativet är bara tillgängligt för objekt som har satts i karantän manuellt.

Återställ och undanta den här filen

Det valda objektet flyttas från karantänen till ursprungsplatsen. Det åtgärdas inte och det kommer att undantas från framtida sökningar

Det här alternativet är tillgängligt för både upptäckta virus och andra hot.

Ta bort från historik

Det valda karantänobjektet tas bort från Säkerhetshistorikloggen

Skicka till Symantec

Det markerade karantänobjektet rapporteras till Symantec för bedömning av säkerhetsnivån

Du kan använda detta alternativ om du misstänker att ett objekt är smittat (även om sökningar inte har identifierat det som en risk).

Förutom dessa alternativ hittar du även länken Mer information längst ned i fönstret. Klicka på den om du vill veta mer om säkerhetsrisken. Länken Mer information är endast tillgänglig för en del säkerhetsrisker. När du klickar på länken Mer information öppnas Symantecs webbplats. Där kan du se relevant information om just den här säkerhetsrisken.

Du kan också använda ikonen längst ned i fönstret om du vill kopiera text från det här fönstret till Urklipp. När du har kopierat innehållet till Urklipp kan du öppna ett dokument, klistra in informationen och spara dokumentet.

Om Säkerhetshistorik

Om fönstret Upptäckta hot

Visa objekt i Säkerhetshistorik

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v24777255_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 29/09/2011