Andra produkter

Aktivera och inaktivera alternativen för tyst läge (automatiskt)

Du kan aktivera eller inaktivera alternativen för tyst läge, t.ex. IMAPI 2.0 Bränn skiva och Media Center-tv-inspelning, i fönstret Inställningar. Tyst läge (automatiskt) är aktiverat som standard. Om du utför en uppgift för ett alternativ som du startade, upptäcks detta i Norton 360 Online och tyst läge (manuellt) aktiveras automatiskt. Det sker till exempel när du väljer IMAPI 2.0 Bränn skiva och börja bränna en skiva med hjälp av ett Media Center-program. I detta fall identifiera skivbränningen i Norton 360 Online automatiskt och tyst läge aktiveras.

Tyst läge (automatiskt) aktiveras direkt i Norton 360 Online när du startar inspelningen av ett tv-program eller börjar bränna en cd eller en dvd. Läget inaktiveras inte förrän tv-inspelningen eller skivbränningen har slutförts. Det går inte att inaktivera tyst läge under sessionerna med något av alternativen i fönstret Inställningar.

Aktivera eller inaktivera IMAPI 2.0 Bränn skiva

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Administrationsinställningar under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Gör något av följande under Tyst läge (automatiskt) för upptäckt av i inställningarna för tyst läge:

  • Inaktivera identifieringen av cd-bränning genom att flytta reglaget På/Av åt höger till läget Av på raden IMAPI 2.0 Bränn skiva.

  • Aktivera identifieringen av cd-bränning genom att flytta reglaget På/Av åt vänster till läget på raden IMAPI 2.0 Bränn skiva.

 4. Klicka på Verkställ i fönstret Inställningar.

 5. Klicka på Stäng.

Aktivera eller inaktivera Media Center-tv-inspelning

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Administrationsinställningar under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Gör något av följande under Tyst läge (automatiskt) för upptäckt av i inställningarna för tyst läge:

  • Inaktivera tv-inspelningen genom att flytta reglaget På/Av åt höger till läget Av på raden Media Center tv-inspelning.

  • Aktivera tv-inspelningen genom att flytta reglaget På/Av åt vänster till läget på raden Media Center-tv-inspelning.

 4. Klicka på Verkställ i fönstret Inställningar.

 5. Klicka på Stäng.

Om tyst läge (automatiskt)

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v24647744_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011