Andra produkter

Om tyst läge (automatiskt)

Tyst läge startas automatiskt i Norton 360 Online när du utför uppgifter som kräver mer systemresurser. När tyst läge är aktiverat så stoppas bakgrundsaktiviteter så att uppgiften kan utnyttja systemresurserna maximalt för att fungera bättre.

Du kan välja att tyst läge (automatiskt) ska aktiveras i Norton 360 Online när följande uppgifter utförs:

  • IMAPI 2.0 Bränn skiva

  • Media Center tv-inspelning

  • Användardefinierade program

I följande tabell förklaras olika alternativ:

IMAPI 2.0 Bränn skiva

När du bränner en cd eller dvd med ett Media Center-program så aktiveras tyst läge automatiskt i Norton 360 Online om alternativet IMAPI 2.0 Bränn skiva är aktiverat. Alternativet IMAPI 2.0 Bränn skiva är aktiverat som standard. När tyst läge är aktiverat stoppas bakgrundsaktiviteterna, vilket förbättrar datorns prestanda när skivorna bränns. Varningar och meddelanden visas dock fortfarande i Norton 360 Online.

Norton 360 Online har stöd för följande Media Center-skivbrännare för att aktivera tyst läge (automatiskt):

  • IMAPI 2.0

  • J. River MEDIA CENTER (version 13.0.125 och senare)

Tyst läge startar i Norton 360 Online så fort du börjar bränna en cd eller en dvd med ett Media Center-program. Tyst läge inaktiveras automatiskt när bränningen av skivan har slutförts. Det går inte att stänga av tyst läge (automatiskt) när en skiva bränns genom att avmarkera alternativet IMAPI 2.0 Bränn skiva i fönstret Inställningar.

Media Center tv-inspelning

När du spelar in ett tv-program med ett Media Center-program så aktiveras tyst läge automatiskt i Norton 360 Online om alternativet Media Center-tv-inspelning är aktiverat. Alternativet Media Center-tv-inspelning är aktiverat som standard. När tyst läge (automatiskt) är aktiverat så stoppas bakgrundsaktiviteterna, vilket innebär att tv-inspelningen får mer resurser. Varningar och meddelanden visas dock fortfarande i Norton 360 Online.

Norton 360 Online stöder aktivering av tyst läge i följande Media Center-program:

  • Windows Media Center

    Du måste eventuellt starta om datorn när du har installerat Norton 360 Online så att Windows Media Center kan starta tyst läge under tv-inspelningen.

  • J. River MEDIA CENTER (version 13.0.125 och senare)

Tyst läge aktiveras direkt i Norton 360 Online när du startar inspelningen av ett tv-program. När inspelningen har slutförts inaktiveras tyst läge (automatiskt). Det går inte att stänga av tyst läge (automatiskt) under en tv-inspelning genom att avmarkera alternativet Media Center-tv-inspelning i fönstret Inställningar.

Användardefinierade program

Tyst läge (automatiskt) aktiveras automatiskt när Norton 360 Onlineupptäcker att ett tv-program spelas in eller att en skiva bränns. I listan över Program för Tyst läge (automatiskt) kan du själv ange vilka program som ska aktivera Tyst läge (automatiskt). Tyst läge (automatiskt) aktiveras när Norton 360 Online upptäcker att en instans av ett program som du lagt till i listan körs. När Tyst läge (automatiskt) är aktiverat stoppas bakgrundsaktiviteter, men varningar och meddelanden visas fortfarande.

Du kan också lägga till eller ta bort ett program som redan körs i listan över Program för tyst läge (automatiskt).

Aktivera och inaktivera alternativen för tyst läge (automatiskt)

Om Användardefinierade program

Om tyst läge

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v24647741_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 24/08/2011