Andra produkter

Om fönstret Upptäckta hot

Norton 360 Online visar fönstret Upptäckta hot när hot upptäcks. När en sökning är genomförd kan du i fönstret Upptäckta hot lösa eventuella problem som inte löstes automatiskt under genomsökningen.

I fönstret Upptäckta hot finns också information om hur allvarliga riskerna är samt namn och status på riskerna. Där anges även vilken åtgärd som kan vidtas för att lösa problemet. Du kan välja olika alternativ på fliken Upptäckta hot, som exempelvis Åtgärda, Åtgärda manuellt, Undanta, Hjälp och Sök igen för att lösa problemet.

Du kan även välja alternativet Ignorera när du upptäcker lågriskobjekt första gången.

Du kan endast välja Ignorera en gång såvida du inte ändrar standardinställningarna för Låga risker i Datorsökning.

Alternativen i fönstret Upptäckta hot är olika beroende på vilka typer av filer det är som identifieras som smittade under genomsökningen.

Om Datorsökning

Genomsökning av utvalda enheter, mappar eller filer

Om åtgärder när Norton 360 Online inte kan reparera en fil

Om att åtgärda problem som upptäcks vid en sökning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v24647420_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 19/04/2011