Andra produkter

Om fönstret Resultatsammanfattning

Fönstret Resultatsammanfattning visas i Norton 360 Online när du kör en manuell sökning. När en genomsökning är färdig visas en sammanfattning av resultatet i fönstret Resultatsammanfattning.

Om den senaste sökningen var en Snabbsökning visas resultatet av snabbgenomsökningen av datorns områden. Virus, spionprogram och andra risker angriper ofta dessa områden.

Om den senaste sökningen var en Fullständig systemsökning visas resultatet av en fullständig genomsökning av hela datorn.

I fönstret Resultatsammanfattning finns följande information:

  • Totalt antal genomsökta objekt

  • Totalt antal upptäckta säkerhetsrisker

  • Antal åtgärdade säkerhetsrisker

  • Totalt antal som krävde åtgärd

Om Datorsökning

Köra en snabbsökning

Köra en fullständig systemsökning

Om fönstret Upptäckta hot

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v24647380_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/09/2011