Andra produkter

Norton 360 Online: Lågriskvarning

I fönstret Lågriskvarning kan du hantera lågriskobjekt som påträffas i datorn.

Norton 360 Online tar automatiskt bort objekt med medelhög och hög risk.

Fönstret visas första gången lågriskobjekt upptäcks och endast om du inte har ändrat standardinställningarna för alternativet Låga risker. Du hittar alternativet Låga risker om du klickar på Inställningar > Antivirus > Sökningar och risker i huvudfönstret i Norton 360 Online.

I fönstret Varning för lågriskhot väljer du hur du vill att lågriskobjekt ska hanteras i fortsättningen och klickar på OK.

När du har angett önskat alternativ ändrar Norton 360 Online standardinställningarna enligt följande:

  • När du anger Ta automatiskt bort lågriskobjekt återställer Norton 360 Online automatiskt standardinställningarna för Låga risker från Ställ en fråga till Ta bort. I det här fallet tar Norton 360 Online bort spårningscookies utan att meddela dig om detta.

  • När du anger Ignorera alltid lågriskobjekt återställer Norton 360 Online automatiskt standardinställningarna för Låga risker från Ställ en fråga till Ignorera. I det här fallet tar Norton 360 Online bort spårningscookies utan att meddela dig om detta.

  • När du anger Fråga alltid vad som ska göras ändras inte standardinställningarna för Låga risker. I så fall är det upp till dig att bestämma vad som ska göras med lågriskobjekt som upptäcks senare. Fönstret Varning för lågriskhot visas dock inte när lågriskobjekten upptäcks.

Följande information visas i Varning för lågriskhot :

Ta automatiskt bort lågriskobjekt

Tar bort lågriskobjekt som identifieras automatiskt.

Objekt med medelhög och hög risk tas automatiskt bort från din dator oavsett det här alternativet.

Ignorera alltid lågriskobjekt

Ignorerar automatiskt upptäckta lågriskobjekt.

Fråga alltid vad som ska göras

Du får själv bestämma vilken åtgärd som ska vidtas när lågriskobjekt upptäcks.

Du väljer vad som ska göras i varje fas av riskåtgärdsprocessen.

Om inställningar för sökning och risker

Om att hålla datorn säker

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23967770_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 20/10/2011