Program för Tyst läge (automatiskt)

I fönstret Program för tyst läge (automatiskt) finns en lista över alla de program för vilka du vill aktivera tyst läge (automatiskt). Du kan lägga till program i listan över Program för tyst läge (automatiskt). När Norton 360 Online upptäcker att något av de program som du angav i listan över Program för tyst spelläge (automatiskt) körs så aktiveras tyst läge (automatiskt).

Välj mellan följande alternativ:

Program

Här visas de program som du har lagt till manuellt i listan Program för tyst läge (automatiskt).

Du ser bland annat programmets namn och plats.

Lägg till

Lägger till program som finns på datorn i listan Program för tyst läge (automatiskt).

När du har lagt till ett program så aktiverar Norton 360 Online tyst läge (automatiskt) när programmet körs.

Du kan bara lägga till program som har filnamnstillägget exe.

Ta bort

Tar bort ett program från listan Program för tyst läge (automatiskt).

När du har tagit bort ett program så aktiveras inte tyst läge (automatiskt) nästa gång programmet körs.

Tillämpa

Sparar ändringarna som har gjorts i fönstret Program för tyst läge (automatiskt).

OK

Sparar ändringarna och stänger fönstret Program för tyst läge (automatiskt).

Om tyst läge (automatiskt)

Aktivera och inaktivera alternativen för tyst läge (automatiskt)

Om tyst läge

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23954146_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 24/08/2011