Andra produkter

Prestanda

I System Insight får du en överblick över systemaktiviteterna på datorn. Informationen visas i fönstret Prestanda. Du kan se månatlig statistik över viktiga systemaktiviteter som du har utfört under de senaste tre månaderna. Vidare kan du se och analysera hur Norton 360 Online påverkar datorns prestanda.

I fönstret Prestanda finns följande alternativ:

Händelsediagram

Här får du en bildöversikt över viktiga systemaktiviteter.

Det finns bland annat information om programinstallationer, programnedladdningar, diskoptimeringar, identifierade hot, prestandavarningar och snabbsökningar. Aktiviteterna visas som ikoner eller band i diagrammet. På höger sida i diagrammet visas en beskrivning av ikonerna och banden. På flikarna längst upp i diagrammet finns information om innevarande månad samt om de senaste två månaderna. När du för muspekaren över en ikon visas ett popup-fönster med information om den aktuella aktiviteten. Om du klickar på Visa detaljer i popup-fönstret får du ytterligare information om aktiviteten i fönstret Säkerhetshistorik.

Optimera

Här kan du optimera startvolymen för att förbättra datorns starttid.

Med en optimering av startvolymen maximerar du det användbara fria utrymmet på en disk genom att gruppera filer efter hur de används.

Prestandadiagram

Ger en grafisk bild av den aktuella processor- och minnesanvändningen.

Diagrammen över processor- och minnesanvändning visar hur mycket processorn används i realtid. Diagrammet visar prestanda för varje sekund de senaste 90 minuterna eller sedan du startade datorn. Diagrammet uppdateras var femtonde sekund.

Diagrammen går från höger till vänster med de senaste uppgifterna längst till höger. Det blåa mönstret i diagrammet representerar hela systemets användning och det gula mönstret Norton-specifik användning. De gråa blocken med texten Inaktiv visar hur länge datorn har varit inaktiv. Om du väljer Zooma visas en förstorad vy eller historik över diagrammen.

Funktionen Zooma :

 • 10 min

  Ger en förstorad vy av processoranvändningen de senaste 10 minuterna

 • 30 min

  Ger en förstorad vy av processoranvändningen de senaste 30 minuterna

 • 90 min

  Visar standardtiden 90 minuter

 • 1 d

  Visar processor- och minnesanvändningen för det senaste dygnet

 • 1 v

  Visar processor- och minnesanvändningen den senaste veckan

 • 1 m

  Visar processor- och minnesanvändningen den senaste månaden

När du klickar någonstans på processordiagrammet visas en lista över de processer som kräver mest resurser vid just det tillfället. Processoranvändningen visas även i procent. Klicka på någon av processerna i listan om du vill få mer information om processen (fönstret File Insight öppnas).

När du klickar i diagrammet visar Norton 360 Online en lista över de processer som är mest resurskrävande vid den tidpunkten. Dessutom visas den exakta minnesvolym som varje process förbrukar. Klicka på någon av processerna i listan om du vill få mer information om processen (fönstret File Insight öppnas).

Norton-uppgifter

Öppnar fönstret Norton-uppgifter där du får information om Norton-specifika jobb som för närvarande körs i bakgrunden.

Här finns bland annat informationen om tidsstämpel, varaktighet och status för bakgrundsjobben. Där finns också information om vilken kapacitet jobbet behöver för att köras och om något jobb körts under inaktiv tid. Här kan du också starta och stoppa ett bakgrundsjobb. Dessutom kan du aktivera eller inaktivera tyst läge och ange en tidsgräns för inaktivitet i fönstret Norton-uppgifter.

Insight Protection

Öppnar fönstret Norton Insight Network där du får information om kända ofarliga och skadliga filer.

Informationen innefattar det totala antalet filer som Symantec analyserar i Norton Community och Internetanslutningens status.

Programbedömningar

Öppnar fönstret Norton Insight - programbedömningar med mer information om intressanta filer.

Här står sådan information som filnamn, pålitlighetsnivå, användningsgrad, resursanvändning och stabilitetsbedömning.

Starthanteraren

Här ser du en lista med de program som finns i autostartmappen. I Starthanteraren kan du ställa in om dessa program ska startas när datorn startas eller inte. Du kan också välja att fördröja starten av programmen och starta dem manuellt från Starthanteraren. På det här sättet kan du förbättra datorns prestanda.

Du kan avaktivera ett program och mäta hur lång tid det tar nästa gång du startar datorn.

Här står information som programnamn, communityanvändning, resursanvändning, om programmet är ett autostartobjekt och om det startas med fördröjning.

Om du klickar på Mer information kommer du till en webbsida med självstudier.

Om System Insight

Öppna fönstret Prestanda

Optimera startvolymen

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23953979_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 17/10/2011