Andra produkter

Webbfråga

I och med att e-post används i allt högre utsträckning får många användare allt fler oönskade utskick, så kallad skräppost eller spam. På grund av omfattningen av skräppost kan det vara svårt att avgöra vilka e-postmeddelanden som är genuina. Vissa skräppostmeddelanden kan dessutom innehålla text eller bilder som kan uppfattas som stötande. Webbfråga är en funktion i Norton AntiSpam som förbättrar klassificeringar av e-postmeddelanden i Norton 360 Online.

En bättre klassificering åstadkoms genom att alla e-postmeddelanden du får måste gå igenom en rad olika filter. Om man endast har en eller två filternivåer klassificeras en stor del av de legitima e-postmeddelandena som skräppost och en stor del av skräpposten klassificeras som legitim. För att undvika sådan felklassificering använder Norton AntiSpam flera olika filter. Vart och ett av filtrena använder olika metoder för att filtrera skräppost från legitima meddelanden.

E-postmeddelanden som kommer in i ditt e-postprogram söks igenom med olika Norton AntiSpam-filter som finns lokalt på datorn. De lokala filtren i Norton AntiSpam utnyttjar vita och svarta listor samt patenterad filtreringsteknik för att klassificera e-postmeddelanden som skräppost eller legitima. Om de lokala filtren identifierar skräppost, ändrar Norton AntiSpam meddelandets ämnesrad. Norton AntiSpam skickar sedan e-postmeddelandet till ditt e-postprogram. Om de lokala filtren inte klassificerar meddelandet som skräppost samlar Norton AntiSpam in information om det, exempelvis meddelandets signatur och nummertecken i webbadressen. Norton AntiSpam skickar sedan denna information till Webbfråga för ytterligare analys.

Där analyseras signaturens och webbadressens nummertecken i e-postmeddelandet varefter en rapport skickas till Norton AntiSpam. Om e-postmeddelandet identifieras som skräppost ändrar Norton AntiSpam texten i ämnesraden och skickar tillbaka det till ditt e-postprogram. Utifrån fördefinierade e-postregler flyttar sedan e-postprogrammet e-postmeddelandet till din skräppost- eller Norton AntiSpam-mapp.

Symantec rekommenderar att du aktiverar Webbfråga. Om funktionen Webbfråga är inaktiverad har du sämre skydd mot e-postmeddelanden som används för nätfiske eller innehåller skräppostadresser.

Inaktivera och aktivera Webbfråga

Om Norton AntiSpam

Om inställningar i Norton AntiSpam

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23921102_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 24/08/2011