Andra produkter

Konfigurera alternativet Download Insight - meddelanden

Du kan använda alternativet Download Insight - meddelanden för att välja när du vill att Download Insight ska visa meddelanden.

Alternativet Download Insight - meddelanden är som standard inställt på . Beroende på vilken typ av portal du använder för att ladda ned en fil görs något av följande:

  • Du får ett meddelande varje gång du laddar ned en körbar fil.

  • Du får ett meddelande när du laddar ned en fil som är infekterad med virus enligt lokala definitioner. Om filen som du laddar ned är infekterad med virus enligt en definition från molnet tas filen bort från datorn och du får ett meddelande med information om hotet.

När Download Insight - meddelanden har inställningen Endast risker får du ett meddelande från Norton 360 Online endast när du laddar ned en smittad fil eller en misstänkt körbar fil.

Om du anger Download Insight - meddelanden till Endast risker så inaktiveras inte analysen av alla andra körbara filer som du laddar ned. Vare sig du får meddelande om alla filer eller inte så registreras alla Download Insight-aktiviteter i Säkerhetshistorik. Du kan visa en sammanfattning av Download Insight-varningarna och -meddelandena i Säkerhetshistorik.

Så här konfigurerar du Download Insight-meddelanden

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Brandvägg under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Gör något av följande på raden Varningsmeddelanden under Download Intelligence på fliken Intrångsskydd och webbläsarskydd :

    • Om du bara vill få Download Insight-meddelanden om smittade eller misstänkta körbara filer som du laddar ned så flyttar du reglaget Download Insight - meddelanden åt höger till läget Endast risker.

    • Om du vill få Download Insight-meddelanden för alla filer som du laddar ned så flyttar du reglaget Download Insight - meddelanden åt vänster till läget .

  4. I fönstret Inställningar klickar du på Verkställ och sedan på Stäng.

Om Download Insight

Avaktivera och aktivera Download Intelligence

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920957_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011