Andra produkter

Upptäckta hot

Fönstret Upptäckta hot öppnas när Norton 360 Online upptäcker en säkerhetsrisk på datorn. Här visas information om risken och du har möjlighet att välja hur Norton 360 Online ska hantera den. Du kan när som helst öppna fönstret Upptäckta hot från Senaste historik, Fullständig historik, Åtgärdade säkerhetsrisker, Ej åtgärdade säkerhetsrisker eller Karantän i fönstret Säkerhetshistorik.

I fönstret Upptäckta hot visas allmän information om en risk. Du ser hur datorn kan påverkas och vilken åtgärd som rekommenderas. I det här fönstret kan du också se information om lanseringsdatum, Community-användning, typ av hot och hur allvarligt hotet är. Informationen om Community-användning ger dig en fingervisning om hur pass legitim filen är. Du kan dessutom se webbadressen för källan som säkerhetsrisken laddades ned ifrån. Utgå gärna från informationen i det här fönstret när du beslutar dig för hur risken ska behandlas.

I Upptäckt hot kan du välja vilka åtgärder som ska vidtas mot säkerhetsrisken. Vilka alternativ som visas i fönstret varierar beroende på typ av hot och risknivå. Välj det alternativ som är lämpligast för att åtgärda hotet.

Här är några av alternativen som visas i fönstret:

Återställ och undanta den här filen

Returnerar det valda objekt som har satts i karantän till dess ursprungliga plats utan att reparera det, och undantar objektet från kommande sökningar. Om du inte vill undanta objektet från kommande sökningar avmarkerar du kryssrutan i fönstret Återställ från karantän.

Det här alternativet är tillgängligt för de identifierade virushoten liksom för hoten som inte är virus.

Ta bort den här filen (kan orsaka att webbläsaren stängs) (rekommenderas)

Säkerhetsrisken tas bort från datorn och filen sätts i karantän.

Alternativet är endast tillgängligt för säkerhetsrisker som bör uppmärksammas.

Åtgärda manuellt (rekommenderas)

Åtgärda risken med ett manuellt korrigeringsverktyg.

Om du avvärjer ett hot manuellt måste du ta bort hotinformationen från fönstret Säkerhetshistorik.

Tillåt körning av programmet

Du kan installera och köra en körbar fil.

Undanta det här programmet

Säkerhetsrisken undantas vid framtida sökningar.

Säkerhetsrisken läggs till i listan över undantag.

Ta bort från historik

Tar bort den valda säkerhetsrisken från Säkerhetshistorik.

Hjälp (rekommenderas)

Du kommer till webbplatsen Symantec Security Response.

Alternativet är endast tillgängligt för säkerhetsrisker som bör uppmärksammas (för manuell borttagning). På webbplatsen Symantec Security Response finns instruktioner om hur du tar bort filer manuellt samt ytterligare information om risken.

Skicka till Symantec

Skickar säkerhetsrisken till Symantec för analys.

I en del fall är det inte säkert att Norton 360 Online identifierar ett objekt som ett säkerhetshot, men du kanske ändå misstänker att objektet är smittat. I sådana fall kan du använda det här alternativet för att skicka objektet till Symantec för ytterligare analys.

Om att åtgärda problem som upptäcks vid en sökning

Åtgärder om en säkerhetsrisk hittas

Om Säkerhetshistorik

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920903_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 18/10/2011