Andra produkter

Insight Protection

Insight Protection ansluter till Norton Community Watch för att få information om framväxande hot. För att du ska kunna använda Insight Protection måste datorn vara ansluten till Internet. När alternativet Insight Protection är aktiverat utför Norton 360 Online en Insight Network-sökning. I Insight Network-sökningar används molnbaserad teknik, där de senaste virusdefinitionerna hämtas från en server på Internet. Norton 360 Online söker igenom datorn efter de senaste säkerhetshoten. Vid Insight Network-sökningen i Norton 360 Online utnyttjas både de virusdefinitioner som finns på datorn och de som finns i molnet. Med Norton 360 Online får du ett utökat skydd eftersom även de senaste definitionerna från molnet används (utöver definitionerna som finns lokalt på datorn).

Insight Protection måste vara aktiverat innan du kan utföra Insight Network-sökningar. Alternativet Insight Protection är aktiverat som standard. Alternativet Insight Protection finns på fliken Sökningar och risker i inställningsfönstret Antivirus.

När alternativet Insight Protection är aktiverat genomför Norton 360 Online en vanlig sökning och en Insight Network-sökning samtidigt. I en vanlig genomsökning används de virusdefinitioner som finns lokalt på datorn. I en Insight Network-sökning används däremot de senaste definitionerna från molnet. Om alternativet Insight Protection är avaktiverat genomför Norton 360 Online endast en vanlig sökning.

Om Insight Network-sökning

Inaktivera och aktivera Insight Protection

Om sökning i Norton 360 Online

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920900_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 11/04/2011