Andra produkter

Inaktivera och aktivera SONAR-skydd

SONAR skyddar dig mot skadlig kod till och med innan virusdefinitionerna finns tillgängliga via LiveUpdate. Standardinställningen är att SONAR-skyddet är aktiverat för att proaktivt söka upp okända säkerhetsrisker på din dator.

När du inaktiverar SONAR-skyddet får du en skyddsvarning. I skyddslarmsrutan kan du ange hur lång tid du vill att SONAR-skyddet ska vara avaktiverat.

När Auto Protect är avaktiverat är även SONAR-skyddet avaktiverat. Din dator skyddas då inte mot framväxande hot.

Avaktivera och aktivera SONAR-skyddet

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Antivirus i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Gör något av följande på fliken Automatiskt skydd som finns under Realtidsskydd på raden SONAR-skydd :

    • Flytta På/Av -omkopplaren åt höger till läget Av om du vill avaktivera SONAR-skyddet.

    • Flytta På/Av -omkopplaren till vänster till läge På om du vill aktivera SONAR-skyddet.

  4. Klicka på Tillämpa i fönstret Inställningar.

Om SONAR-skydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920845_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 14/03/2011