Inaktivera och aktivera SONAR-skydd

SONAR skyddar dig mot skadlig kod till och med innan virusdefinitionerna finns tillgängliga via LiveUpdate. Standardinställningen är att SONAR-skyddet är aktiverat för att proaktivt söka upp okända säkerhetsrisker på din dator.

När du inaktiverar SONAR-skyddet får du en skyddsvarning. I skyddslarmsrutan kan du ange hur lång tid du vill att SONAR-skyddet ska vara avaktiverat.

När Auto Protect är avaktiverat är även SONAR-skyddet avaktiverat. Din dator skyddas då inte mot framväxande hot.

Avaktivera och aktivera SONAR-skyddet

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Antivirus i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Gör något av följande på fliken Automatiskt skydd som finns under Realtidsskydd på raden SONAR-skydd :

    • Flytta På/Av -omkopplaren åt höger till läget Av om du vill avaktivera SONAR-skyddet.

    • Flytta På/Av -omkopplaren till vänster till läge På om du vill aktivera SONAR-skyddet.

  4. Klicka på Tillämpa i fönstret Inställningar.

Om SONAR-skydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Var den här informationen användbar?

DOCID: v23920845_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 14/03/2011