Inaktivera och aktivera Insight Protection

Alternativet Insight Protection används för Insight Network-sökningar av datorn.

När alternativet Insight Protection är aktiverat genomför Norton 360 Online en vanlig sökning och en Insight Network-sökning samtidigt. I en vanlig genomsökning används de virusdefinitioner som finns lokalt på datorn. I en Insight Network-sökning används däremot de senaste definitionerna från molnet. Om Insight Protection är avaktiverat genomförs endast en vanlig sökning.

Insight Protection måste vara aktiverat innan du kan utföra Insight Network-sökningar. Alternativet Insight Protection är aktiverat som standard.

Insight Network-sökningen kan endast användas för snabbsökning och sökning via snabbmeny. Den saknar stöd för snabbsökning som körs som en del av fullständig systemsökning (vare sig när datorn används eller vid inaktivitet). Det finns inte heller stöd för fullständig systemsökning, e-postsökning, genomsökning av enstaka Office-dokument eller Auto Protect-sökning.

Så här gör du fֲ att aktivera och inaktivera Insight Protection

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Antivirus i Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Klicka på fliken Sökningar och risker i fönstret Antivirus.

  4. Gör något av följande på raden Insight Protection :

    • Du kan inaktivera Insight Protection genom att flytta reglaget På/Av åt höger till läget Av.

    • Du kan aktivera Insight Protection genom att flytta reglaget På/Av åt vänster till läget .

  5. Klicka på Tillämpa i fönstret Inställningar.

Om Insight Network-sökning

Om inställningar för sökning och risker

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920839_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/10/2011