Andra produkter

Om Insight Network-sökning

I Insight Network-sökningar används molnbaserad teknik, där de senaste virusdefinitionerna hämtas från en server på Internet. Norton 360 Online söker igenom datorn efter de senaste säkerhetshoten. Vid Insight Network-sökningen i Norton 360 Online utnyttjas både de virusdefinitioner som finns på datorn och de som finns i molnet. Med Norton 360 Online får du ett utökat skydd eftersom även de senaste definitionerna från molnet används (utöver definitionerna som finns lokalt på datorn).

Insight Protection måste vara aktiverat innan du kan utföra Insight Network-sökningar. Alternativet Insight Protection är aktiverat som standard. Alternativet Insight Protection finns på fliken Sökningar och risker i inställningsfönstret Antivirus.

När alternativet Insight Protection är aktiverat genomför Norton 360 Online en vanlig sökning och en Insight Network-sökning samtidigt. I en vanlig genomsökning används de virusdefinitioner som finns lokalt på datorn. I en Insight Network-sökning används däremot de senaste definitionerna från molnet.

Virussökningar som utgår på definitioner från molnet fungerar på samma sätt som virussökning som utgår från lokala definitioner, förutom att definitionerna från molnet innehåller extra information om upptäckta hot som visar att de är hämtade från Internet. I definitionerna i molnet förses risken med en allmän beteckning, medan riskerna får ett specifikt namn i de lokala definitionerna. Om en trojan upptäcks kanske den visas som Moln.Trojan i sökresultatsfönstret i Insight Network. Vid lokal sökning anges den kanske istället som Trojan.Foo.

Om den vanliga genomsökningen blir färdig medan Insight Network-sökningen fortfarande körs visas en förloppsindikator för Insight Network-sökning.

Insight Network-sökning har stöd för snabbsökning, snabbmenysökning, sökning i snabbmeddelanden och Download Insight-sökning. Det saknas stöd för e-postsökning, fullständig systemsökning och Auto Protect-sökning.

När alternativet Insight Protection är aktiverat kan följande typer av Insight Network-sökningar köras manuellt:

  • Insight Network-snabbsökning

    Norton 360 Online genomför en vanlig snabbsökning och en Insight Network-snabbsökning samtidigt. Snabbsökning innebär att de delar av datorn som virus ofta angriper genomsöks. Det är även möjligt att utföra en Insight Network-snabbsökning samtidigt som en snabbsökning vid inaktivitet körs.

    Insight Network-sökningen saknar stöd för snabbsökning som körs som en del av fullständig systemsökning (vare sig när datorn används eller vid inaktivitet).

  • Insight Network-sökning från snabbmeny

    När du högerklickar på en fil visas Norton 360 Online i snabbmenyn och du har möjlighet att påbörja en Insight Network-sökning. Du kan använda det här kommandot om du vill söka igenom en fil med hjälp av både definitioner som finns lokalt och definitioner som finns i molnet.

    Det här gäller endast Insight Network-sökning av en enstaka fil.

Inaktivera och aktivera Insight Protection

Om sökning i Norton 360 Online

Om inställningar för sökning och risker

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920836_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/03/2011