Andra produkter

Om Användardefinierade program

Tyst läge (automatiskt) aktiveras automatiskt när Norton 360 Onlineupptäcker att ett tv-program spelas in eller att en skiva bränns. I listan Program för Tyst läge (automatiskt) kan du själv ange vilka program som ska aktivera det automatiska tysta läget. Tyst läge (automatiskt) aktiveras när Norton 360 Online upptäcker att en instans av ett program som du lagt till i listan körs. När Tyst läge (automatiskt) är aktiverat stoppas bakgrundsaktiviteter, men varningar och meddelanden visas fortfarande.

Du kan lägga till ett program som redan körs i listan Program för tyst läge (automatiskt). Norton 360 Online kommer dock inte att upptäcka att programmet körs och aktivera Tyst läge (automatiskt) förrän nästa gång du startar det angivna programmet.

Du kan också ta bort ett program som redan körs från listan Program för tyst läge (automatiskt). Är Tyst läge (automatiskt) redan aktiverat kommer det dock inte att avaktiveras förrän alla program i listan har körts färdigt. Det går inte att avaktivera Tyst läge (automatiskt) genom att ta bort ett program som körs från listan.

I fönstret Säkerhetshistorik kan du se mer information om programmen som du lägger till eller tar bort från Program för tyst läge (automatiskt).

Lägga till program i listan Användardefinierade program

Ta bort program från listan Användardefinierade program

Om tyst läge (automatiskt)

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920782_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/03/2011