Andra produkter

Inaktivera och aktivera Fullskärmsupptäckt

Med alternativet Fullskärmsupptäckt i fönstret Inställningar kan du ställa in så att Tyst läge automatiskt aktiveras eller avaktiveras när Norton 360 Online upptäcker ett program som använder hela skärmen. Standardinställningen är att alternativet Fullskärmsupptäckt är aktiverat efter att du installerat Norton 360 Online.

Så här inaktiverar du Fullskärmsupptäckt

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Administrationsinställningar under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Flytta På/Av -omkopplaren åt höger till läget Av på raden Fullskärmsupptäckt.

  4. Klicka på Verkställ i fönstret Inställningar.

  5. Klicka på Stäng.

Så här aktiverar du Fullskärmsupptäckt

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Administrationsinställningar under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Flytta På/Av -omkopplaren åt vänster till läget på raden Fullskärmsupptäckt.

  4. Klicka på Verkställ i fönstret Inställningar.

  5. Klicka på Stäng.

Information om tyst läge (manuellt) som aktiveras automatiskt.

Om tyst läge

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920778_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 22/09/2011