Andra produkter

Information om Tyst läge som du aktiverar manuellt

Med Norton 360 Online kan du aktivera Tyst läge manuellt för en viss tidsperiod. När Tyst läge aktiveras kommer Norton 360 Online att undertrycka alla varningar och stoppa bakgrundsaktiviteterna under den tid som du anger. Du kan se om Tyst läge är aktiverat eller inte i Meddelandefältet längst ned till höger i Aktivitetsfältet. Norton 360 Online-ikonen i meddelandefältet ändras till en halvmåne när läget Tyst läge aktiveras. Om du aktiverar Tyst läge manuellt innan du sätter i gång att arbeta med något slipper du bli störd av varningar, meddelanden och bakgrundsaktiviteter under den tid du angivit.

Du kan aktivera spelläget under en timme, två timmar, fyra timmar, sex timmar eller under en dag. Därefter avaktiveras läget i Norton 360 Online. Du kan också manuellt avaktivera Tyst läge när som helst. Norton 360 Online meddelar dig när Tyst läge avaktiveras. Aktiviteterna som ställs in medan det automatiska tysta läget är på körs när läget har avaktiverats.

Aktivera och avaktivera tyst läge (manuellt)

Information om tyst läge (manuellt) som aktiveras automatiskt.

Om tyst läge

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920771_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 31/10/2011