Andra produkter

Månadsrapport

I månadsrapporten visas en sammanfattning av aktiviteterna i Norton 360 Online.

Rapporten publiceras var 30:e dag efter det att du installerar produkten. Månadsrapporten visas automatiskt 30 dagar efter installationen. Om du inte vill att månadsrapporten ska visas automatiskt kan du välja Visa inte månadsrapporter automatiskt i fönstret Månadsrapport.

Du kan aktivera och inaktivera månadsrapporten från fönstret Administrationsinställningar. När du inaktiverar månadsrapporten markeras automatiskt alternativet Visa inte månadsrapporter automatiskt i fönstret Månadsrapport.

Om månadsrapporten

Visa månadsrapporten

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920750_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011