Andra produkter

Fördröjning av automatiska uppgifter

Med den här funktionen kan du fördröja start av Norton-specifika uppgifter som körs automatiskt när du startar datorn (t.ex. automatisk LiveUpdate). Ställ in tiden för fördröjningen av automatiska uppgifter. När den tiden har förflutit körs uppgifterna i Norton 360 Online.

Det kan hända att datorn belastas om de automatiska Norton-uppgifterna påbörjas direkt när du startar datorn. Det kan därför vara en bra idé att fördröja de automatiska uppgifterna.

Du kan exempelvis ange en automatisk fördröjning på 5 minuter. De automatiska jobben påbörjas i så fall fem minuter efter det att du startar datorn. Tidsintervallet för fördröjning vid start är 1-20 minuter. Standardalternativet är 20 minuter.

I fönstret Norton-uppgifter visas en lista över automatiska bakgrundsjobb. Dessa är automatiska uppgifter:

 • Automatisk LiveUpdate

 • Säkerhetskopierar <namn på säkerhetskopian>

 • Diskoptimering

 • Fullständig genomsökning vid overksamhet

 • Snabbsökning vid overksamhet

 • Insight-optimering

 • Rensning av Internet Explorer-historik

 • Rensning av tillfälliga Internet Explorer-filer

 • Norton Community Watch

 • Norton Insight

 • Pulsuppdateringar

 • Upprensning av Windows-registret

 • Rensning av temporära Windows-filer

 • AntiSpam-underhåll

 • Licensunderhåll

 • Insight-underhåll

 • Produktunderhåll

Om administrationsinställningar

Om Norton-uppgifter

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920742_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 06/11/2011