Fördröjning av automatiska uppgifter

Med den här funktionen kan du fördröja start av Norton-specifika uppgifter som körs automatiskt när du startar datorn (t.ex. automatisk LiveUpdate). Ställ in tiden för fördröjningen av automatiska uppgifter. När den tiden har förflutit körs uppgifterna i Norton 360 Online.

Det kan hända att datorn belastas om de automatiska Norton-uppgifterna påbörjas direkt när du startar datorn. Det kan därför vara en bra idé att fördröja de automatiska uppgifterna.

Du kan exempelvis ange en automatisk fördröjning på 5 minuter. De automatiska jobben påbörjas i så fall fem minuter efter det att du startar datorn. Tidsintervallet för fördröjning vid start är 1-20 minuter. Standardalternativet är 20 minuter.

I fönstret Norton-uppgifter visas en lista över automatiska bakgrundsjobb. Dessa är automatiska uppgifter:

 • Automatisk LiveUpdate

 • Säkerhetskopierar <namn på säkerhetskopian>

 • Diskoptimering

 • Fullständig genomsökning vid overksamhet

 • Snabbsökning vid overksamhet

 • Insight-optimering

 • Rensning av Internet Explorer-historik

 • Rensning av tillfälliga Internet Explorer-filer

 • Norton Community Watch

 • Norton Insight

 • Pulsuppdateringar

 • Upprensning av Windows-registret

 • Rensning av temporära Windows-filer

 • AntiSpam-underhåll

 • Licensunderhåll

 • Insight-underhåll

 • Produktunderhåll

Om administrationsinställningar

Om Norton-uppgifter

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Var den här informationen användbar?

DOCID: v23920742_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 06/11/2011