Andra produkter

Om Norton-uppgifter

I fönstret Norton-uppgifter visas alla bakgrundsjobb som startats av Norton i ett grafiskt gränssnitt. Du kan granska dem och övervaka dem. De flesta bakgrundsjobb i Norton 360 Online körs när datorn inte används. Norton-uppgifter tillhandahåller information om de olika bakgrundsjobben som Norton 360 Online kör.

Informationen omfattar:

 • Namnet på Norton-uppgiften

  Med ikonen som visas före namnet på ett bakgrundsjobb kan du starta eller avbryta en bakgrundsuppgift. Du kan starta och stoppa ett bakgrundsjobb när som helst.

 • Tidsstämpeln för Norton-uppgiften

  Här ser du vilket datum och klockslag bakgrundsjobbet sist kördes. Utgå gärna från informationen som visas här när du bestämmer huruvida du ska starta bakgrundsjobbet direkt eller vänta tills det startar automatiskt.

 • Hur länge Norton-uppgiften tog

  Här ser du hur lång tid det tog att utföra Norton-uppgiften sista gången. Det kan vara bra att veta ungefär hur lång tid det kommer att ta om du beslutar dig för att starta bakgrundsjobbet.

 • Bakgrundsjobbet kördes när datorn var inaktiv eller inte

  Här ser du om en uppgift redan har körts medan datorn var inaktiv och då kanske du inte behöver köra den på nytt.

 • Norton-uppgiftens status

  Här ser du om uppgiften slutfördes eller inte.

 • Strömkällan som användes för Norton-uppgiften

  Du kan ställa in vilken typ av strömkälla som ska användas för var och en av Norton-uppgifterna. Klicka på Konfigurera bredvid strömkälleikonen om du vill ställa in strömkällor för Norton-uppgifterna.

I fönstret Norton-uppgifter kan du övervaka följande Norton-specifika uppgifter:

Automatisk LiveUpdate

Automatisk LiveUpdate kontrollerar automatiskt om det finns definitionsuppdateringar och programuppdateringar när datorn ansluts till Internet.

Som standard söker Automatisk LiveUpdate efter uppdateringar varje timme.

Säkerhetskopiera standardkopian

Säkerhetskopierar de filer och data som ingår i säkerhetskopian.

Om du har skapat flera säkerhetskopior visas alla säkerhetskopior i listan över Norton-uppgifter. Du kan säkerhetskopiera en viss säkerhetskopia från fönstret Norton-uppgifter.

Diskoptimering

Rensar bland filerna och sorterar dem på hårddisken för att förbättra prestanda.

Fullständig systemsökning

Söker igenom hela datorn efter virus, spionprogram och andra sårbarheter i säkerheten.

Här körs även andra aktiviteter som LiveUpdate, diskrensning, diskoptimering och säkerhetskopiering.

Insight-optimering

Optimerar startvolymen på datorn.

Rensning av Internet Explorer-historik

Tar bort onödig webbhistorik som lämnats kvar i webbläsarens historikmapp.

Tar bort spår efter Internetsökningar som gjorts på din dator.

Tillfälliga Internet Explorer-filer

Tar bort tillfälliga filer som lämnats kvar på hårddisken när du har surfat på nätet.

Norton Community Watch

Norton Community Watch skyddar din dator mot potentiella risker. Information om nya säkerhetsrisker samlas in från din dator och skickas sedan till Symantec för analys. Symantec bedömer informationen för att upptäcka nya hot och lösa dem.

Norton Insight

Norton Insight gör en smart sökning av filer på datorn. Det förbättrar systemets prestanda genom att Norton 360 Online söker i färre filer utan att datorns säkerhet äventyras

Norton Insight visar information om Intressanta filer som finns på datorn. Här finns information om bland annat filsignaturer och installationsdatum. Du kan även visa information om t.ex. pålitlighetsnivå, Community-användning, resursanvändning och en fils ursprung.

Pulsuppdateringar

Med pulsuppdateringar görs sökningar efter definitionsuppdateringar med fem minuters mellanrum och de överförda virusdefinitionerna laddas ned. Pulsuppdateringar levererar uppdateringarna under de fullständiga uppdateringarna, som LiveUpdate laddar ned automatiskt med några timmars mellanrum. Kontrollera alltid att alternativet Pulsuppdateringar är aktivt. Det skyddar datorn från de senaste säkerhetshoten utan att påverka systemprestanda eller störa din uppkoppling.

Snabbsökning

Söker igenom viktiga platser på datorn som ofta är mål för virus och andra säkerhetshot.

En snabbsökning tar kortare tid att köra än en fullständig systemsökning eftersom inte hela datorn söks igenom.

Upprensning av Windows-registret

Tar bort felaktiga och föråldrade poster i Windows-registret som kan orsaka fel.

Rensning av temporära Windows-filer

Tar bort onödiga filer som sparas i Windows tillfälliga mappar när ett program installeras eller uppdateras.

Följande gråtonade jobbkategorier körs i bakgrunden för att förbättra systemets prestanda och skydd. Du kan bara visa den senaste körningsinformationen för följande aktiviteter.

Identity Safe-underhåll

Utför Identity Safe-relaterade bakgrundsunderhållsuppgifter. Att skicka Identity Safe-profilstatistik och hämta favoritikoner ingår i uppgifterna.

AntiSpam-underhåll

Utför AntiSpam-relaterade bakgrundsunderhållsuppgifter. Uppdatering av kontakter och skräppostfilter ingår i uppgifterna.

Licensunderhåll

Utför licensrelaterade bakgrundsunderhållsuppgifter.

Insight-underhåll

Utför Norton Insight-relaterade bakgrundsunderhållsuppgifter. Underhåll av information om stabilitet och pålitlighetsnivå för filer på datorn ingår i uppgifterna.

Produktunderhåll

Utför Norton 360 Online-relaterade bakgrundsunderhållsuppgifter. Rensning av installationsloggar och en ny kontroll av konsoliderade brandväggsregler ingår i uppgifterna.

Du kan dessutom ange när datorn ska bli inaktiv med Tidsgräns för inaktivitet. När Tidsgräns för inaktivitet har uppnåtts betraktas datorn som inaktiv och bakgrundsjobben i Norton 360 Online påbörjas. Datorns status (om den är inaktiv eller inte) visas i fältet Nedräkning vid inaktivitet.

Du har även möjlighet att aktivera det tysta läget manuellt för en viss tidsperiod.

Övervaka bakgrundsjobb i Norton 360 Online

Ange Tidsgräns för inaktivitet

Om System Insight

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920688_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 02/11/2011