Andra produkter

Download Intelligence

I Norton 360 Online finns alternativet Download Intelligence där du kan ställa in funktionen Download Insight. I Download Insight får du information och säkerhetsomdömen om de filer som du laddar ner från de portaler som stöds. Säkerhetsomdömena indikerar om det är säkert att ladda ned och installera filerna. Utifrån den här informationen kan du avgöra vad du vill göra med filen.

Några av portalerna som stöds är:

 • Internet Explorer (webbläsare)

 • Opera (webbläsare)

 • Yahoo (Webbläsare)

 • Firefox (webbläsare)

 • Chrome (webbläsare)

 • AOL (webbläsare)

 • Safari (webbläsare)

 • QQ (chatt)

 • MSN Messenger (chatt)

 • ICQ (Chatt)

 • Skype (Chatt)

 • Yahoo Messenger (chatt)

 • MSN Explorer (webbläsare, e-post och chatt)

 • Outlook (e-post)

 • Thunderbird (e-post)

 • Windows Mail (e-post)

 • Outlook Express (e-post)

 • Limewire (P2P)

 • BitTorrent (P2P)

 • Thunder (P2P)

 • Vuze (P2P)

 • Bitcomet (P2P)

 • uTorrent (P2P)

 • FileZilla (filhanterare)

 • UseNext (Download Manager)

 • FDM (Download Manager)

 • Adobe Acrobat Reader (pdf-läsare)

Beroende på vilken typ av portal du använder för att ladda ned en fil görs något av följande:

 • Filen analyseras utifrån säkerhetsomdömen när nedladdningen är gjord.

 • Filen analyseras utifrån säkerhetsomdömen när filen öppnas.

Resultaten från analysen behandlas sedan i Download Insight och du får ett säkerhetsomdöme om filen. De grundläggande säkerhetsomdömen är: bra, skadlig, ej testad och dålig. Säkra filer har bra säkerhetsomdömen. Okända filer har omdömena Ej testad eller Dålig, medan osäkra filer har omdömet Skadlig. Osäkra filer är de hot som Norton 360 Online identifierar och tar bort från datorn.

Du kan (som standard) installera säkra filer. Osäkra filer tas bort i Norton 360 Online. Om filer bedöms vara okända kan du själv bestämma hur de ska hanteras. Du kan köra filen, installera den, avbryta installationen eller ta bort den från datorn.

Alla händelser som behandlas och alla varningar som skickas i Download Insight loggas i säkerhetshistoriken. Den innehåller information om Download Insight-aktiviteter för filen. Denna information finns i fönstret Säkerhetshistorik under Download Insight.

Använd alternativen i Download Intelligence och i fönstret Inställningar för att konfigurera Download Insight.

Download Intelligence är aktiverat som standard. Du kan göra följande inställningar för Download Intelligence :

 • Du kan ställa in vilka nedladdade filer som du vill få Download Insight-meddelanden om.

 • vilken typ av nerladdade filer som du vill bli tillfrågad om åtgärd för i Download Insight och hur ofta du ska få de här förfrågningarna om lämplig åtgärd

I Download Intelligence finns följande inställningsalternativ:

Download Insight-meddelanden

Här kan du ange när du vill att Download Insight ska visa varningar.

I dessa meddelanden finns information om den fil du laddar ned. När du ställer in alternativet Download Insight-meddelanden sker något av följande beroende på vilken typ av portal som du laddar ned filer från:

 • Du får ett meddelande varje gång du laddar ned en körbar fil.

 • Du får ett meddelande när du laddar ned en fil som är infekterad med virus enligt lokala definitioner. Om filen som du laddar ned är infekterad med virus enligt en definition från molnet tas filen bort från datorn och du får ett meddelande med information om hotet.

När Download Insight-meddelanden har inställningen Endast risker får du ett meddelande i Norton 360 Online när du laddar ned en smittad fil eller en misstänkt körbar fil.

Download Insight - fullständig rapport

Här kan du ange när och för vilken typ av fil som du vill bli ombedd av Download Insight att välja lämplig åtgärd.

Konfigurera inställningarna för Download Insight - fullständig rapport med följande alternativ:

 • Alltid

  När du anger Alltid i Download Insight - fullständig rapport visas en dialogruta där du ombeds välja en lämplig åtgärd för säkra och okända filer. Fönstret Download Insight visas när du försöker öppna en nedladdad fil som har en säker eller okänd omdömesnivå. Du kan se information om filen och de åtgärdsalternativ du kan välja mellan.

 • Endast ej testade filer

  Standardläget för Download Insight - fullständig rapport är Endast ej testade filer. Du blir endast ombedd att välja lämpliga åtgärder för okända filer. Fönstret Download Insight visas när du försöker öppna en nedladdad fil som har en okänd omdömesnivå. Du kan se information om filen och de åtgärdsalternativ du kan välja mellan.

 • Aldrig

  Ange alternativet Aldrig om du inte vill bli tillfrågad om någon typ av fil alls. Fönstret Download Insight kommer då inte att visas när du öppnar en nedladdad fil.

Varning vid dålig stabilitet

Här ställer du in om du vill bli tillfrågad när du laddar ned en instabil fil.

Om du ställer in alternativet Download Insight - fullständig rapportAldrig gör Download Insight något av följande:

 • Om funktionen Varning vid dålig stabilitet är avstängd får du ingen uppmaning om att välja en lämplig åtgärd för någon typ av fil som du laddar ned. Fönstret Download Insight kommer då inte att visas när du öppnar en nedladdad fil.

 • Om funktionen Varning vid dålig stabilitet är aktiverad får du en uppmaning om att välja lämplig åtgärd när du försöker ladda ned en instabil fil. Osäkra filer identifieras som säkerhetshot och tas bort.

Du kan avaktivera Download Insight om du inte vill att nedladdade filer ska analyseras. Säkerheten äventyras när Download Insight är avaktiverat eftersom datorn inte är tillräckligt skyddad mot Internethot och säkerhetsrisker.

När du stänger av Auto-Protect stängs även Download Insight av. När du har aktiverat tyst läge i Norton 360 Online visas inga varningar från Download Insight.

Om Download Insight

Avaktivera och aktivera Download Intelligence

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920667_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 29/09/2011