Andra produkter

Konfigurera alternativet i Download Insight - fullständig rapport

Med alternativet Download Insight - fullständig rapport kan du ange när och för vilken typ av fil du vill få en uppmaning om att välja lämplig åtgärd. Du kan till exempel ange vilken typ av nerladdade filer som du vill bli tillfrågad om åtgärd för i Download Insight och hur ofta du vill få de här förfrågningarna.

Du kan välja mellan följande i Download Insight - Fullständig rapport :

Alltid

När du anger Alltid i Download Insight - fullständig rapport visas en dialogruta där du ombeds välja en lämplig åtgärd för säkra och okända filer. Fönstret Download Insight visas när du försöker öppna en nedladdad fil som har en säker eller okänd omdömesnivå. I det här fönstret kan du se information om filen och de åtgärdsalternativ du kan välja mellan.

Om filerna är osäkra, identifieras de som hot och tas bort.

Endast ej testade

När du anger Endast ej testade i Download Insight - fullständig rapport blir du endast ombedd att välja en lämplig åtgärd för okända filer. Fönstret Download Insight visas när du försöker öppna en nedladdad fil som har okänd omdömesnivå. I det här fönstret kan du se information om filen och de åtgärdsalternativ du kan välja mellan.

Standardläget för Download Insight - Fullständig rapport är Endast ej testade. I det här fallet tillåts körningen av de säkra filerna i Norton 360 Online utan att du blir ombedd att vidta lämplig åtgärd. Om filerna är osäkra, identifieras de som hot och tas bort i Norton 360 Online.

Aldrig

När du anger alternativet Aldrig för Download Insight - fullständig rapport blir du inte ombedd att välja åtgärd för någon typ av fil som du laddar ned. Fönstret Download Insight kommer då inte att visas när du öppnar en nedladdad fil.

Om filerna är osäkra identifieras de som hot och tas bort.

Varningsmeddelanden som du väljer att inte få samt aktivitetsinformation står ändå med i säkerhetshistoriken.

Så här konfigurerar du alternativet i Download Insight - fullständig rapport

  1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Brandvägg under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

  3. Gör något av följande på raden Download Insight - fullständig rapport under Download Intelligence på fliken Intrångsskydd och webbläsarskydd :

    • Om du vill bli ombedd att vidta lämplig åtgärd för säkra och okända filer i Download Insight ska du flytta reglaget för Download Insight - fullständig rapport till positionen Alltid.

    • Om du endast vill bli ombedd att vidta lämpliga åtgärder för okända filer i Download Insight ska du flytta reglaget för Download Insight - fullständig rapport till positionen Endast ej testade.

    • Om du inte vill bli ombedd att vidta några åtgärder alls ska du flytta reglaget för Download Insight - fullständig rapport till positionen Aldrig.

  4. I fönstret Inställningar klickar du på Verkställ och sedan på Stäng.

Om Download Insight

Avaktivera och aktivera Download Intelligence

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920646_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/11/2011