Andra produkter

Om Download Insight

I Download Insight får du information och säkerhetsomdömen om de filer som du laddar ner från de portaler som stöds. Säkerhetsomdömena indikerar om det är säkert att ladda ned och installera filerna. Utifrån den här informationen kan du avgöra vad du vill göra med filen.

Några av portalerna som stöds är:

 • Internet Explorer (webbläsare)

 • Opera (webbläsare)

 • Firefox (webbläsare)

 • Chrome (webbläsare)

 • AOL (webbläsare)

 • Safari (webbläsare)

 • Yahoo (Webbläsare)

 • MSN Explorer (webbläsare, e-post och chatt)

 • QQ (chatt)

 • ICQ (Chatt)

 • Skype (Chatt)

 • MSN Messenger (chatt)

 • Yahoo Messenger (chatt)

 • Limewire (P2P)

 • BitTorrent (P2P)

 • Thunder (P2P)

 • Vuze (P2P)

 • Bitcomet (P2P)

 • uTorrent (P2P)

 • Outlook (e-post)

 • Thunderbird (e-post)

 • Windows Mail (e-post)

 • Outlook Express (e-post)

 • FileZilla (filhanterare)

 • UseNext (Download Manager)

 • FDM (Download Manager)

 • Adobe Acrobat Reader (pdf-läsare)

Beroende på vilken typ av portal du använder för att ladda ned en fil görs något av följande:

 • Filen analyseras utifrån säkerhetsomdömen när nedladdningen är gjord.

 • Filen analyseras utifrån säkerhetsomdömen när filen öppnas.

Resultaten från analysen behandlas sedan i Download Insight och du får ett säkerhetsomdöme om filen. De grundläggande säkerhetsomdömen är: bra, skadlig, ej testad och dålig. Utifrån säkerhetsomdömena kan filerna i grova drag klassificeras som följande:

Säkra

Den här kategorin omfattar filer som finns på Nortons eller användarnas lista över pålitliga program.

Säkra filer har bra säkerhetsomdömen. Sådana filer är inte skadliga för datorn. Som standard tillåter Auto-Protect-funktionen att sådana här filer körs.

Osäkra

I den här kategorin återfinns filer som Norton 360 Online identifierar som säkerhetsrisker eller hot.

Osäkra filer har blivit bedömda som skadliga eller dåliga och tas bort från datorn.

Okända

Här återfinns filer som varken är säkra eller osäkra.

Okända filer har inga omdömen. Sådana filer kan vara skadliga. Du får i sådana fall ett meddelande från Download Insight om att det inte går att bestämma huruvida filen är skadlig eller inte. Klicka på länken Visa information i meddelandet om du vill se mer information om en fil.

Om filen betraktas som osäker kan du själv bestämma vilka åtgärder du ska vidta. Du kan till exempel välja om du vill köra filen, avbryta körningen av filen eller ta bort filen från datorn.

Du kan (som standard) installera säkra filer. Om filernas skyddsomdöme är okänt får du själv välja vilken åtgärd som ska vidtas. När det gäller de osäkra filerna får du i Download Insight information om att filerna bedömts som hot och att de har tagits bort.

Om filen behöver uppmärksammas kan du välja lämplig åtgärd utifrån dess säkerhetsomdöme. Du kan välja mellan olika åtgärder via fönstret Download Insight. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på vilket skyddsomdöme den nedladdade filen har. Här är några av de alternativ som visas i fönstret:

Kör programmet

Det körbara programmet installeras.

Avbryt körningen

Om du vill avbryta installationen av det körbara programmet.

Ta bort filen från datorn

Filen tas bort från datorn.

Resultatet av alla filer som behandlas och alla varningar som skickas i Download Insight loggas. Du får även information om filens säkerhetsnivå och om vilken åtgärd du vidtar utifrån filens säkerhetsomdöme. Denna information finns i fönstret Säkerhetshistorik under Download Insight.

När du inaktiverar Auto-Protect så inaktiveras även Download Insight automatiskt. Tänk på att datorn i så fall inte är skyddad mot Internet- och säkerhetshot. Du bör därför se till att Auto-Protect alltid är aktiverat. På så vis skyddas datorn mot säkerhetshot.

När du har aktiverat tyst läge i Norton 360 Online visas inga varningar från Download Insight.

Avaktivera och aktivera Download Intelligence

Konfigurera alternativet Download Insight - meddelanden

Konfigurera alternativet i Download Insight - fullständig rapport

Aktivera och inaktivera Varningar vid låg stabilitet

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920628_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 29/09/2011