Andra produkter

Information om ett visst program som är sårbart

I fönstret Sårbarhetsskydd visas en lista över program som har svaga punkter och kan utsättas för angrepp. Du kan dessutom få information om vilka svaga punkter ett visst program innehåller. I fönstret Information om sårbarhet visas namnen på de angreppssignaturer som används i Intrångsskydd för identifiering av försök att utnyttja programmets svaga punkter.

Om du klickar på en angreppssignatur så visas ytterligare information från webbplatsen Symantec Security Response.

I fönstret Intrångssignaturer i Intrångsskydd visas en lista över angreppssignaturer. Funktionen Intrångsskydd känner igen och blockerar misstänkt aktivitet utifrån angreppssignaturerna i den här listan. Du kan avmarkera en signatur i listan om du inte vill att Norton 360 Online ska övervaka signaturen. Signaturer som du har avaktiverat via Intrångssignaturer visas inte i listan Programsårbarhetsdetaljer. Alla signaturer i Intrångssignaturer är aktiverade som standard. Du bör inte avaktivera någon signatur om du inte har mycket goda skäl för det. Det kan leda till att datorn blir sårbar.

Så här gör du för att få information om ett visst program som är sårbart:

  1. Klicka på Uppgifter i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Kontrollera Sårbarhetsskydd under Allmänna uppgifter i fönstret Uppgifter.

  3. Klicka på namnet på programmet i kolumnen Program i fönstret Sårbarhetsskydd.

  4. Information om signaturen visas i fönstret Programsårbarhetsdetaljer.

  5. Klicka på en viss signatur om du vill få ytterligare information.

  6. Klicka på Stäng i fönstret Programsårbarhetdetaljer när du är färdig med granskningen.

  7. Klicka på Stäng i fönstret Sårbarhetsskydd.

Om sårbarhetsskydd

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920618_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 14/03/2011