Andra produkter

Optimera startvolymen

Du har möjlighet att Optimera startvolymen och på så vis minska tiden det tar att starta datorn. När du har optimerat startvolymen får du mer ledigt utrymme eftersom filfragmenten grupperas i intilliggande kluster. På så sätt kan hårddiskens läs- och skrivhuvuden mycket snabbare komma åt filinformationen eftersom den finns lagrad på ett och samma ställe.

I Windows XP kan du endast optimera startvolymen (exempelvis C:\Windows). Optimeringen går därför snabbare. När du använder Optimera i Windows Vista eller Windows 7 optimeras däremot hela hårddisken som innehåller startvolymen. Det tar därför längre tid att slutföra optimeringen om du använder de versionerna.

Funktionen Optimera återfinns längst upp i diagrammet säkerhetsstatus i fönstret Prestanda. Du kan även optimera startvolymen med alternativet Insight-optimering i fönstret Prestanda. Raden Optimerare för Insight i bakgrundsjobblistan som finns i fönstret Norton-åtgärder visar information om optimeringen av startvolymen. Du kan visa information som tidsstämpel, varaktighet och status för bakgrundsjobbet.

Så här optimerar du startvolymen från fönstret Prestanda.

  1. Klicka på Prestanda i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Optimera längst upp på säkerhetsstatusdiagrammet i fönstret Prestanda.

Så här optimerar du startvolymen från fönstret Norton-uppgifter.

  1. Klicka på Prestanda i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Klicka på Norton-uppgifter i fönstret Prestanda.

  3. Klicka på uppspelningsikonen bredvid Insight-optimering i kolumnen Norton-uppgifter i fönstret Norton-uppgifter.

Om optimering

Om optimering vid inaktiv tid

Om System Insight

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920585_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/09/2011