Om optimering

Lagringsutrymmet på hårddisken är uppdelat i separata enheter, så kallade kluster. När filerna skrivs till hårddisken delas de upp i små delar. När alla delar av en fil återfinns i intilliggande kluster går det snabbt att komma åt filen.

På hårddisken finns dina filer och program lagrade, liksom operativsystemet Windows. Med tiden kommer delar av informationen i dina filer att spridas över hårddisken. Detta kallas fragmentering. Ju mer du använder datorn, desto mer fragmenterad blir hårddisken.

Det tar längre tid att arbeta med en fragmenterad fil. Detta beror på att hårddiskens läs- och skrivhuvuden måste hålla reda på var alla filfragment finns lagrade när filen öppnas och sparas. Om det lediga utrymmet är fragmenterat tar det dessutom längre tid att spara temporära och nya filer.

Vid optimering sorteras filfragmenten så att de hamnar i intilliggande kluster. På så sätt kan hårddiskens läs- och skrivhuvuden mycket snabbare komma åt filinformationen eftersom den finns lagrad på ett och samma ställe. Det blir också möjligt att använda mer ledigt utrymme eftersom vanliga filer grupperas tillsammans, liksom filer som används mer sällan. Det lediga utrymmet samlas på ett ställe, vilket minskar defragmenteringen av nya filer. Du får mer utrymme på hårddisken eftersom datastrukturerna har möjlighet att växa utan att bli fragmenterade.

Du kan optimera startvolymen manuellt med alternativet Optimera i fönstret Prestanda.

Du kan dessutom konfigurera Norton 360 Online så att startvolymen eller den lokala disken som innehåller startvolymen defragmenteras när datorn är inaktiv. Optimeringen schemaläggs varje gång du installerar nya program på datorn, och utförs nästa gång du inte använder datorn.

Om du vill att startvolymen ska optimeras när du inte använder datorn kan du ställa in alternativet Optimering vid inaktivitet i fönstret Administrationsinställningar.

Optimera startvolymen

Om optimering vid inaktiv tid

Om System Insight

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920582_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 30/03/2011