Andra produkter

Identifiera resurskrävande processer

Om du klickar någonstans i processor- eller minnesdiagrammen visas en lista över de tre processer som just vid det tillfället kräver mest resurser. Klicka på någon av processerna i listan om du vill få mer information om processen (fönstret File Insight öppnas).

Så här identifierar du resurskrävande processer:

  1. Klicka på Prestanda i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Gör något av följande i fönstret Prestanda :

    • Klicka på fliken Processor om du vill visa diagrammet över processoranvändning.

    • Klicka på fliken Minne om du vill visa diagrammet över minnesanvändning.

  3. När du sedan klickar någonstans i ett av diagrammen visas en lista med resurskrävande resurser.

  4. Klicka på någon av processerna för att få mer information om den (fönstret File Insight öppnas).

Om processor- och minnesdiagram

Visa processor- och minnesdiagram

Inhämta historik om processor- och minnesanvändning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920570_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/09/2011