Identifiera resurskrävande processer

Om du klickar någonstans i processor- eller minnesdiagrammen visas en lista över de tre processer som just vid det tillfället kräver mest resurser. Klicka på någon av processerna i listan om du vill få mer information om processen (fönstret File Insight öppnas).

Så här identifierar du resurskrävande processer:

  1. Klicka på Prestanda i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Gör något av följande i fönstret Prestanda :

    • Klicka på fliken Processor om du vill visa diagrammet över processoranvändning.

    • Klicka på fliken Minne om du vill visa diagrammet över minnesanvändning.

  3. När du sedan klickar någonstans i ett av diagrammen visas en lista med resurskrävande resurser.

  4. Klicka på någon av processerna för att få mer information om den (fönstret File Insight öppnas).

Om processor- och minnesdiagram

Visa processor- och minnesdiagram

Inhämta historik om processor- och minnesanvändning

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Var den här informationen användbar?

DOCID: v23920570_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 27/09/2011