Visa information om systemaktiviteter

Med System Insight får du i fönstret Prestanda information om viktiga systemaktiviteter som du har genomfört eller som har körts på datorn under de senaste tre månaderna. Det finns bland annat information om programinstallationer, programnedladdningar, diskoptimeringar, identifierade hot, prestandavarningar och snabbsökningar. Du kan klicka på flikarna längst upp i händelsediagrammet för att se information om innevarande månad samt om de senaste två månaderna. I händelsediagrammet (längst upp i fönstret Prestanda ) visas varje aktivitet i form av en ikon eller ett band. Längst ned i diagrammet visas en beskrivning av ikonerna/banden. I popup-fönstret som visas när du för muspekaren över en ikon finns information om den aktiviteten. Det finns bland annat uppgifter om när aktiviteten utfördes och om hur många sådana aktiviteter som utfördes den dagen. Via Visa information får du ytterligare uppgifter om aktiviteten (i fönstret Säkerhetshistorik ).

Så här visar du information om systemaktiviteter

  1. Klicka på Prestanda i huvudfönstret i Norton 360 Online.

  2. Längst upp i händelsediagrammet i fönstret Prestanda klickar du på fliken för den månad som du vill få mer information om.

  3. För muspekaren till ikonen/bandet för aktiviteten i fråga i händelsediagrammet.

  4. Granska informationen om aktiviteten i popup-fönstret som öppnas.

  5. Klicka på Visa information (om alternativet Visa information finns i popup-fönstret) om du vill att mer information ska visas i fönstret Säkerhetshistorik.

Om övervakningar av systemaktiviteter

Om System Insight

Om Säkerhetshistorik

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920554_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 29/03/2011