Andra produkter

Om övervakningar av systemaktiviteter

Via System Insight får du information om viktiga systemaktiviteter som du har utfört eller som har körts under de senaste tre månaderna. Informationen visas i fönstret Prestanda. I händelsediagrammet (längst upp i fönstret Prestanda ) visas varje aktivitet i form av en ikon eller ett band. Längst ned i diagrammet visas en beskrivningen av ikonerna/banden. På flikarna längst upp i diagrammet finns information om innevarande månad samt om de senaste två månaderna. Bland aktiviteterna kan nämnas:

Installationer

Här visas information om program som du har installerat under de senaste tre månaderna.

Det finns bland annat uppgifter om programmets namn, datumet då det installerades och antalet program som installerades den dagen.

Nedladdningar

Här visas information om program som du har laddat ned under de senaste tre månaderna.

Det finns bland annat uppgifter om när en viss fil laddades ned och antalet filer som laddades ned den dagen. Du kan klicka på ett filnamn om du vill se ytterligare information om den nedladdade filen, som Download Insight-rapporten, filnamnet, omdömesnivån och rekommenderade åtgärder.

Optimerad

Här visas information om optimeringsåtgärder som du har utfört under de senaste tre månaderna

Upptäckta hot

Här visas information om hotidentifieringsaktiviteter som genomförts under de senaste tre månaderna

Det finns bland annat uppgifter om när ett visst hot upptäcktes av Norton 360 Online och hur många hot som upptäcktes den dagen. Via Visa information får du bland annat information om varifrån risken kommer och vilken påverkan den har. Du ser vilken åtgärd ett visst hot har utfört samt hur Symantec rekommenderar att du avvärjer hotet.

Varningar

Här visas information om de prestandavarningar du fått under de senaste tre månaderna.

Det finns bland annat uppgifter om datum och antalet varningar som gavs. Klickar du på Visa information får du veta mer om prestandarelaterade aktiviteter, programnamn, var programmet ligger och om resursanvändningen på datorn.

Snabbsökningar

Här visas information om snabbsökningar i Norton 360 Online under de senaste tre månaderna

Det finns bland annat uppgifter om när snabbsökningen utfördes och om hur många snabbsökningar som utfördes den dagen. Via Visa information får du även uppgifter om sökningstid, antalet risker som upptäcktes och avvärjdes samt rekommenderade åtgärder.

Visa information om systemaktiviteter

Om optimering

Om System Insight

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920551_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 29/03/2011