Andra produkter

Om System Insight

Norton 360 Online övervakar fortlöpande datorn för att hålla den fri från problem så att den kan köras med högsta effektivitet och hastighet. Norton 360 Online söker oavbrutet i datorns viktigaste områden, bland annat minnet, registernycklarna och pågående processer. Programmet övervakar viktiga aktiviteter, t.ex. allmänna filfunktioner, nätverkstrafik och surfning på Internet. Dessutom säkerställer Norton 360 Online att aktiviteterna som utförs på datorn inte försämrar datorns totala prestanda.

I System Insight får du en överblick över systemaktiviteterna på datorn. Informationen visas i fönstret Prestanda.

Via fönstret Prestanda kan du:

 • Se månadshistorik över viktiga systemaktiviteter som du har utfört eller som har körts under de senaste tre månaderna.

  I händelsediagrammet längst upp i fönstret får du en grafisk överblick över de viktiga systemaktiviteterna. Det finns bland annat information om programinstallationer, programnedladdningar, diskoptimeringar, identifierade hot, prestandavarningar och snabbsökningar. Diagrammet visar aktiviteterna som ikoner eller band och beskrivningen för varje ikon eller band finns längst ned i diagrammet. I popup-fönstret som visas när du för muspekaren över en ikon finns information om den aktiviteten. Via Visa information får du ytterligare uppgifter om aktiviteten i fönstret Säkerhetshistorik. På flikarna längst upp i diagrammet finns information om innevarande månad samt om de senaste två månaderna.

 • Omorganisera filerna på datorn.

  Med en optimering av systemet maximerar du det användbara fria utrymmet på en disk genom att gruppera filer efter hur de är åtkomliga. Via Optimera längst upp i händelsediagrammet kan du starta defragmentering av systemet.

 • Visa och analysera hur Norton 360 Online påverkar datorns prestanda.

  Prestandadiagrammet längst ned i fönstret ger en grafisk överblick över den aktuella processor- och minnesanvändningen. På fliken Processor visas ett diagram över den totala processoranvändningen och Norton-specifik processoranvändning. När du klickar i processor- eller minnesdiagrammen visas en lista över de mest resurskrävande processerna vid det tillfället. Processoranvändningen visas även i procent. Klicka på någon av processerna i listan om du vill få mer information om processen (fönstret File Insight öppnas). På fliken Minne visas ett diagram över den totala minnesanvändningen och Norton-specifik minnesanvändning. Om du väljer Zooma in så visas en förstorad vy och historik från diagrammen.

 • Visa Norton-specifika jobb som för närvarande körs i bakgrunden

  Norton-uppgifter innehåller information om bakgrundsjobben, exempelvis deras tidsstämpel, varaktighet och status. Där finns också information om vilken strömkälla jobbet körs på och om något jobb körts under inaktiv tid. Du kan välja olika strömkällor för bakgrundsjobben. Du kan också starta och stoppa ett bakgrundsjobb när som helst.

 • Så här får du information om kända säkra och osäkra filer

  I fönstret Norton Insight Network visas alla filer som analyseras av Symantec inom Norton Community. Du kan även se hur många datorer som bidrar med information i Norton Community. Du kan även se hur många pålitliga filer som finns på datorn.

 • Så här visar du information om Intressanta filer

  I fönstret Norton Insight - programbedömningar finns uppgifter om de intressanta filernas pålitlighets- och användningsnivå, resursanvändning och stabilitetsbedömning.

Med alternativet Prestandaövervakning kan du övervaka datorns prestanda. Du hittar alternativet Prestandaövervakning om du klickar på Inställningar > Administrationsinställningar> Prestandaövervakning i huvudfönstret i Norton 360 Online.

Öppna fönstret Prestanda

Om övervakningar av systemaktiviteter

Om processor- och minnesdiagram

Om prestandavarningar

Om optimering

Om Norton-uppgifter

Om Norton Insight

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23920532_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 16/09/2011