Andra produkter

Sårbarhetsskydd

Sårbarhetsskyddet ingår i systemet för intrångsskydd. Skyddsfunktionen ger information om hur mottagliga programmen på datorn är för skadliga angrepp. Du får också information om kända angrepp som de skyddas från.

Sårbarheter är små brister i program på datorn eller i operativsystemet som skapar svagheter i systemet som helhet. Felaktiga datorkonfigurationer eller säkerhetskonfigurationer skapar också sårbarheter. Attacker utifrån utnyttjar dessa sårbarheter och utför skadliga åtgärder på datorn. Exempel på sådana skadliga attacker är Active Desktop-övervakning, tangentbordsloggning och hackerangrepp. Dessa attacker kan minska prestandan i datorn, orsaka att program kraschar, eller avslöja dina personliga data och konfidentiell information för hackarna.

Det finns signaturbaserade lösningar i Norton 360 Online som skyddar datorn från de vanligaste angreppen från Internet. Angreppssignaturer innehåller information som avslöjar angriparens försök att utnyttja en känd sårbarhet i operativsystemet eller i ett program. Funktionen Intrångsskydd i Norton 360 Online använder en omfattande lista över angreppssignaturer för att känna igen och blockera misstänkt aktivitet på nätverket.

I funktionen Sårbarhetsskydd visas sambandet mellan sårbarheterna som datorn skyddas mot och programmen som kan innehålla dessa sårbarheter. Listan över sårbara program samt information om dessa visas i fönstret Sårbarhetsskydd.

Följande information om sårbara program visas:

Leverantör

Visar namnet på leverantören för programmet

Program

Visar namnet på programmet

Antal

Visar antal sårbarheter som kan påverka programmet.

Klicka på programnamnet för att visa mer information om en sårbarhet. När du klickar på namnet på ett program visas ett fönster ovanpå dialogrutan Sårbarhetsskydd med information om den svaga punkten samt en lista på angreppssignaturer som används för att skydda mot kända angrepp som kan påverka programmet. När du klickar på signaturen öppnas webbsidan Symantec Response som innehåller information om angreppssignaturen.

Om sårbarhetsskydd

Visa listan över sårbara program

Information om ett visst program som är sårbart

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v23829094_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 10/02/2011