Andra produkter

Säkerhetsrisker

I fönstret Säkerhetsrisker kan du välja särskilda säkerhetsrisker som ska undantas från Norton 360 Online-sökningar. Du kan välja en riskkategori från listrutan och visa en lista över säkerhetsrisker som hör till den kategorin. Du kan välja en säkerhetsrisk och lägga till den i listan Undantagna signaturer.

I fönstret Säkerhetsrisker finns följande alternativ:

Lägg till

Du kan lägga till en vald risk i listan Undantagna signaturer.

Om exempelvis ett annat program är beroende av ett säkerhetsriskprogram för att fungera, kan du välja att behålla programmet på datorn. Du kan även välja inte bli underrättad om programmet i framtida sökningar.

Avbryt

Stänger fönstret Säkerhetsrisker

Riskdetaljer

Öppnar fönstret Riskinformation där information om risken du valde visas.

Detaljerna innefattar risknamn, risktyp, beroenden och den påverkan som denna risk kan ha på din dator. Du kan klicka på risknamnet för att få mer information om risken.

Undanta säkerhetshot från genomsökning

Om Undantagna signaturer

Lägga till objekt i Undantagna signaturer

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v2307337_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 07/04/2011