Andra produkter

Återställa filer - återställa dina filer

I det här fönstret visas en förloppsindikator för återställningen. Du ser hur många filer du valt att återställa och hur många som har återställts i Norton 360 Online. Här visas även var de återställda filerna hamnar.

Om filerna på målplatsen har samma namn som de filer du återställer får du en fråga om du vill skriva över filerna på målplatsen. Du kan använda kryssrutan Kom ihåg detta beslut i dialogrutan Bekräfta överskrivning för att återställa alla filer till deras ursprungliga plats.

Du ser även den aktuella filen som återställs i Norton 360 Online.

Välj en återställningsdestination

Välja varifrån filer ska återställas

Välja filer som ska återställas

Ta bort tidigare säkerhetskopierade filer

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v20680120_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/07/2011