Andra produkter

Lägg till eller undanta filer och mappar

De filer som du lägger till eller undantar manuellt visas i en lista i Norton 360 Online.

Om du klickar på Lägg till eller undanta filer och mappar så får du mer information om de filer och mappar som har lagts till i eller undantagits från säkerhetskopieringen. Du kan även inkludera, undanta eller flytta filer eller mappar som ska säkerhetskopieras.

Filerna och mapparna som ska säkerhetskopieras kan inkluderas manuellt i Norton 360 Online. Du har även möjlighet att undanta filer och mappar som inte ska säkerhetskopieras, liksom att ta bort filer och mappar från platsen för säkerhetskopian.

Lägga till filer och mappar i en säkerhetskopia

Undanta filer och mappar från säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera filer

Om säkerhetskopieringsuppsättningar

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v20534334_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/07/2011