Andra produkter

Om automatisk återställning i Norton 360 Online

Norton 360 Online Kör återställning automatiskt hjälper dig att återställa filer som säkerhetskopierats till en optisk skiva. Funktionen kan även användas för att återställa de säkerhetskopierade filerna till en dator som inte har Norton 360 Online installerat.

Fönstret Flyttbar återställning öppnas av funktionen Kör återställning automatiskt när du sätter in en disk som innehåller säkerhetskopierade filer.

Du måste starta Kör återställning manuellt om Windows funktion för automatisk körning avaktiverats.

Följande information finns i fönstret Flyttbar återställning :

  • Namnet på säkerhetskopieringsuppsättningen

  • Storlek på filerna som säkerhetskopierades

  • Datum och tid för säkerhetskopieringen

Du kan välja de filer du vill återställa. Du kan återställa filer till deras ursprungsplatser. De filer du markerar återställs som standard på C:\Restored Files\. Du kan bestämma var de återställda filerna ska hamna.

Du kan även öppna huvudfönstret i Norton 360 Online, förutsatt att du har version 3.0 eller senare. I annat fall får du ett meddelande om att produkten inte är installerad.

Återställa filer med Norton 360 Online-funktionen Automatisk återställning

Återställa filer

Installera en optisk drivrutin för säkerhetskopiering

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19833803_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011