Andra produkter

Hantera säkerhetskopieringar - redigera filtyper

I det här fönstret visas de filtyper och filnamnstillägg som hör till den filkategori du väljer. Använd listrutan högst upp i fönstret för att välja filkategori. Du kan se och ändra filtyperna i listan.

När du redigerar filtyper för säkerhetskopiering av en filkategori tillämpas ändringen för alla uppsättningar som finns i Norton 360 Online. Ändringen tillämpas även på säkerhetskopior som du skapar i framtiden.

Med följande fönsteralternativ kan du lägga till, ändra eller ta bort en filtyp.

Lägg till ny

Lägger till en filtyp i listan.

När du har lagt till en filtyp i listan söker Norton 360 Online igenom datorn efter filer med det tillägget och lägger till dem i säkerhetskopieringen. Nästa gång du kör Säkerhetskopiering inkluderas filer med de tillägg som du har lagt till.

Filnamnstillägget får inte innehålla mer än 32 tecken.

Redigera

Här kan du redigera en filtyp i listan.

Du kan välja och redigera en filtyp från den befintliga listan eller en filtyp som du har lagt till.

Ta bort

Här kan du ta bort en filtyp från listan.

Återställ standardinställningar

Återställer en filkategori till standardlistan över filtyper.

När du återställer filkategorin så återställer Norton 360 Online de standardfiltyper som du har tagit bort tidigare, och de filtyper som du lagt till tas bort.

Spara

Du kan spara ändringarna och stänga fönstret.

Avbryt

Här kan du stänga fönstret utan att spara ändringarna.

Lägga till eller redigera ett filnamnstillägg i en filkategori

Ta bort ett filnamnstillägg från en säkerhetskopieringskategori

Återställa en kategori för säkerhetskopiering till standardfilnamnstillägg

Om filnamnstillägg vid säkerhetskopiering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19829927_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 25/07/2011