Andra produkter

Aktivera eller inaktivera alternativ för säkerhetskopiering

Du har många olika möjligheter att hantera inställningar för säkerhetskopiering i Norton 360 Online. Via inställningarna för säkerhetskopiering får du tillgång till information om vissa filer via statusikoner. Du behöver inte ens köra programmet. Statusikonerna visar om en viss fil eller mapp har säkerhetskopierats. Du kan också se status för säkerhetskopieringsuppsättningarna på sidan Egenskaper för en fil.

När Statusikoner för säkerhetskopiering är aktiverat läggs ikonerna till i filerna förutsatt att:

 • Filerna som tillhör en filkategori som du inkluderade i någon av säkerhetskopiorna.

 • Filerna finns i en källa som ingår i någon av säkerhetskopieringsuppsättningarna.

En lista över statusikonerna för säkerhetskopiering visas i följande lista:

Grön ikon med en bock

Innebär att filen har säkerhetskopierats

Den här ikonen övergår till en blå ikon med pilar om du ändrar i filen.

Blå ikon med pilar

Visar att filen inte har säkerhetskopieras

Ikonen blir grön när filen säkerhetskopierats automatiskt av Norton 360 Online (när datorn inte används).

Grå ikon med ett snedstreck

Visar att filen har undantagits från säkerhetskopiering

Norton 360 Online visar inaktiverad status för filer som undantas från någon av säkerhetskopieringsuppsättningarna.

När du har konfigurerat en säkerhetskopiering i Norton 360 Online får du tillgång till Nortons diskenhet för säkerhetskopiering via Utforskaren. I Nortons diskenhet för säkerhetskopiering visas en lista över de platser som du har säkerhetskopierat till.

Via alternativet Snabbmeny kan du inkludera eller undanta filer och mappar i dina säkerhetskopieringsuppsättningar när du högerklickar på den. Detta alternativ kan användas endast om du har konfigurerat säkerhetskopieringen i fönstret Hantera säkerhetskopiering.

egenskapssidan kan du läsa mer om statusikoner som används vid säkerhetskopiering. Om du högerklickar på en fil som du har säkerhetskopierat och väljer fliken Säkerhetskopiering så får du mer information om säkerhetskopieirngen. På fliken Säkerhetskopia visas status för filen för varje uppsättning och när den senast säkerhetskopierades.

Du kan inaktivera alternativen om du inte vill att ikonerna eller filernas status ska visas.

Så här inaktiverar du alternativen

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Inställningar för säkerhetskopiering under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Gör något av följande i fönstret Inställningar för säkerhetskopiering :

  • Om du vill inaktivera statusikonerna flyttar du På/Av -omkopplaren på raden Statusikoner för säkerhetskopiering till höger (till läge Av).

  • Du kan inaktivera Nortons diskenhet för säkherhetskopiering genom att flytta På/Av -omkopplaren till höger (Av) på raden Nortons diskenhet för säkerhetskopiering.

  • Du kan inaktivera snabbmenyn (som du når med en högerklickning) genom att flytta På/Av -omkopplaren till höger (Av) på raden Snabbmeny.

  • Om du inte vill att fliken Säkerhetskopiering ska visas på sidan Egenskaper flyttar du På/Av -omkopplaren till höger (Av) på raden Egenskapssida.

 4. Klicka på Tillämpa i fönstret Inställningar.

Så här aktiverar du alternativen

 1. Klicka på Inställningar i huvudfönstret i Norton 360 Online.

 2. Klicka på Inställningar för säkerhetskopiering under Detaljerade inställningar i fönstret Inställningar.

 3. Gör något av följande i fönstret Inställningar för säkerhetskopiering :

  • Om du vill aktivera statusikonerna flyttar du På/Av -omkopplaren på raden Statusikoner för säkerhetskopiering till vänster (till läget På).

  • Du kan aktivera Nortons diskenhet för säkherhetskopiering genom att flytta På/Av -omkopplaren till vänster (På) på raden Nortons diskenhet för säkerhetskopiering.

  • Du kan aktivera snabbmenyn (som du når med en högerklickning) genom att flytta På/Av -omkopplaren till vänster (På) på raden Snabbmeny.

  • Om du vill att fliken Säkerhetskopiering ska visas på sidan Egenskaper flyttar du På/Av -omkopplaren till vänster (På) på raden Egenskapssida.

 4. Klicka på Tillämpa i fönstret Inställningar.

Om inställningar för säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera filer

Återställa filer

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19829044_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 03/11/2011