Återställa från karantän

Vissa program behöver andra program som är klassade som säkerhetsrisker för att fungera. Det kan hända att programmet inte längre fungerar om en viss fil flyttas. Alla säkerhetsriskerna om tagits bort säkerhetskopieras automatiskt i Säkerhetshistorikens karantän. Du kan alltså återställa filer, som bedömts vara säkerhetsrisker, så att du kan använda programmet.

I fönstret Återställa från karantän kan du återställa objekt i karantän.

I detta fönster visas inställningarna för det objekt som ska återställas. Om det inte rör sig om virus kan du ställa in så att liknande filer/objekt inte betraktas som risker vid framtida sökningar. Använd alternativet i det här fönstret om du inte vill att Norton 360 Online ska söka efter säkerhetsrisken i fortsättningen.

Du kan utsätta datorn för risker när du återställer ett objekt i karantän.

Visa objekt i Säkerhetshistorik

Hantera objekt i Karantän

Återställa ett objekt från Karantän

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19828936_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 10/02/2011