Andra produkter

Om Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

När du har konfigurerat en säkerhetskopiering i Norton 360 Online får du tillgång till Nortons diskenhet för säkerhetskopiering via Utforskaren. I Nortons diskenhet för säkerhetskopiering visas en lista över de platser som du har säkerhetskopierat till. Varje plats för säkerhetskopieringen omfattar de uppsättningar som platsen har konfigurerats för.

Du ser även vilka filer som du har säkerhetskopierat till en medieenheter. Du måste ansluta och slå på medieenheten innan du kan granska filerna.

Det är endast systemadministratören som har tillgång till Nortons diskenhet för säkerhetskopiering.

Via Nortons diskenhet för säkerhetskopiering kan du:

  • Visa filer som säkerhetskopierats till olika platser.

    Vill du visa filer som säkerhetskopierats till en medieenhet måste enheten vara ansluten till datorn.

  • Återställ en fil från en säkerhetskopia på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering om du vill återställa den.

  • Välj och ta bort en fil från en säkerhetskopia på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

    Filen säkerhetskopieras inte vid nästa säkerhetskopiering i Norton 360 Online.

  • Öppna en fil och granska innehållet i filen innan du återställer den till eller tar bort den från Nortons diskenhet för säkerhetskopiering.

  • Du kan leta reda på filer på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering med kommandot SökStart-menyn eller Sökverktygsfältet.

Nortons diskenhet för säkerhetskopiering visas endast i Windows Explorer när alternativet Säkerhetskopiering har aktiverats i fönstret Inställningar för säkerhetskopiering.

Visa säkerhetskopieringsfiler på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering.

Återställa en fil från en säkerhetskopia på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

Ta bort en fil från en säkerhetskopia på Nortons diskenhet för säkerhetskopiering

Om säkerhetskopiering och återställning i Norton

Om lösningar på problem som kan uppstå vid säkerhetskopiering

Tack!

Tack för att du använder Norton Support.

< Tillbaka

Denna lösning gjorde det enkelt för mig att hantera mitt problem.

Ja Nej

Hjälp oss att förbättra denna lösning.

Tack för att du hjälper oss att bli bättre.

Vad vill du göra nu?

Sök efter lösningar eller kontakta oss.

DOCID: v19828934_N360_N360SOS_6_sv_se
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Senast ändrat: 28/10/2011